Prometna Signalizacija

Žičane ograde

Žičane-ograde

DEFINICIJA, PODJELA I DIJELOVI

ZAŠTITNA ŽIČANA OGRADA ima zadatak da poveća sigurnost prometa na cestovnim prometnicama (najčešće na autocestama i brzim cestama), spriječi prijelaz ljudi i divljači te vozila sa okolnih šumskih putova na trasu cestovne prometnice.

 

ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE jesu :

• Ograde namijenjene zaštiti prometa od divljači i drugih životinja • Ograde na nadvožnjacima za zaštitu prometa ispod nadvožnjaka.

ELEMENTI ŽIČANE OGRADE jesu :

• Stupovi (zatezni stup, kosni stup, nosni stup) • Žičana mreža • Žice • Kuke za pričvrščavanje (zatezači) • Sidra za osiguranje od rušenja.

Zatezni i nosni stupovi zaštitne žičane ograde

Zatezači zaštitne žičane ograde

Zatezači zaštitne žičane ograde

PODJELA ŽIČANE OGRADE PREMA VISINI I TIPU

PREMA VISINI :  –  niska  (do 1.6 m visine)                                 –  visoka (od 1.6 –2 m visine).

• PREMA TIPU   :  –  čelična – pocinčana ili plastificirana                                 –  od polimernih vlakana.

POSTAVLJANJE ŽIČANE OGRADE

Prije postavljanje zaštitne žičane ograde potrebno je ispuniti uvjet da se odstrane sva hranilišta za krupnu divljač iz neposredne blizine ceste te da se udalje minimalno3 kmod brze ceste zbog mogućih skupljanja divljači i prelaska s druge strane ceste da bi došle do hranilišta, te solišta za divljač udaljiti od brze ceste zbog istih razloga navedenih prethodno.

Iskop za temelje stupića obavlja se bušećom garniturom na dubinu do 85 cm. Nakon montiranja stupića preostala šupljina oko stupića se ispunjava betonom, a iskopani se zemljani materijal isplanira. (vidi poglavlje →KVALITETA I NORME).

Žičana se mreža učvršćuje žicom za pričvrščenje na stupiće i kukama za zatezanje. Na mjestima gdje ograda mijenja smjer i gdje postoji opasnost od rušenja treba je osigurati sidrima i kosnicima na propisanoj međusobnoj udaljenosti.

Žičana se ograda postavlja na cjelokupnoj dužini cestovne prometnice, izuzev na mjestima gdje već postoje prirodne ili umjetne prepreke koje funkcionalno zamjenjuju zaštitnu žičanu ogradu.

Žičana ograda postavlja se na udaljenosti2 mod nasipa ili pokosa usjeka, te na mjestima gdje se obodni kanal udaljava od nožice nasipa (usjeka) i prati vanjski rub kanala.

Primjeri izvedbe postavljanja žičane zaštitne ograde

Detalj izvedbe

Raspored polja sigurnosne žičane ograde

Presjek stupova

Ograda sa nastavcima iznad pletiva

Jednokrilna vrata

Betoniranje stupova

Temelji zaštitne žičane ograde

PRIMJER : Dimenzije elemenata zaštitne žičane ograde na brzoj cesti

• Visina ograde:1600 mm

• Mreža visine 1800 mm ,a sastoji se od : – donji dio visine: 1000 mm sa otvorima 100×50 mm   – gornji dio visine:800 mm sa otvorima 100×200 mm

• Stup visine:2450 mm, sa temeljima dubine min.700 mm i1750 mm visine iznad tla.

TIPOVI STUPOVA ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE

Tip “A” → postavlja se svakih4 m, tako da se ubetonira u temelj dubine80 cm i Ø30 cm, marke betona minimalno MB 20.

Tip “B” → postavlja se svakih48 m i spaja vijkom M8x60. Pocinčano elektrootporno pletivo mora biti debljine žice2,5 Mm.

Zatezne žice postavljaju se na razmaku ne većem od750 mm i provlače se kroz svako oko stupa. Zatezna žica postavlja se s unutrašnje strane mreže.

Donja i gornja žica za zatezanje trebaju biti debljine3.8 mm,a srednja žica za zatezanje debljine3.5 mm. Žice se zatežu pomoću “španera” koji su osnovni element žičane ograde.

Zbog nepristupačnog terena može se predvidjeti građevinsko planiranje pojasa ograde (uklanjanje raslinja i sl.) u širini 60-100 cmpo dužini ograde van građevinskoga zahvata trase cestovne prometnice.

Na mjestima gdje je potreban ulaz u prostor zaštićen ogradom (lagune, separatori, zelene površine i sl.), moraju se ugraditi vrata.

Trajnost žičane ograde treba biti minimalno 10 godina (vidi poglavlje →KVALITETA I NORME).

Još dimenzija stupova zaštitne žičane ograde : Nosni stup   HOP-C 60x40x15 . .2200 m                   HOP-C 60x40x15 ..2600 m

Zatezni stup HOP-C 60x40x15 . .2200 m                    HOP-C 60x40x15 ..2600 m

Kosnik          HOP-C 60x40x15 . .2200 m (podupora)   HOP-C 60x40x15 ..2600 m