Prometna Signalizacija

New Jersey ograde

new-jersey-ograde

BETONSKE OGRADE – NEW JERSEY

DEFINICIJA

BETONSKA ZAŠTITNA OGRADA – je vrsta tehničko sigurnosne opreme cestovne prometnice čija je svrha spriječiti iskliznuće i slijetanje vozila s kolnika ceste.

 

KONSTRUKCIJA I OBLIK BETONSKE OGRADE – moraju biti takvi da ograda svojim djelovanjem spriječi proboj i gaženje te da prihvati i postupno zaustavi vozila u prostoru izvan opasne zone, a da se pritom nastala šteta na ogradi može jednostavno i brzo otkloniti.

PODJELA BETONSKIH ZAŠTITNIH OGRADA

BETONSKE ZAŠTITNE OGRADE KOJE SE IZVODE NA MJESTU UGRADNJE

 • Za izradu se koristi poseban stroj s elektroničkim vođenjem
 • Ograda se izvodi na prethodno izrađenim temeljima ili na pripremljenoj podlozi poprečnoga nagiba 0.0%.
 • Ako je na ogradi predviđena armatura, ista se postavlja prema važećim normama i propisima za tu vrstu radova (vidi poglavlje →PRAVILNICI i →MATERIJALI I KVALITETA).

 

MONTAŽNE BETONSKE ZAŠTITNE OGRADE OD GOTOVIH ELEMENATA

 • Betonski elementi izrađuju se u pogonima specijaliziranim za izradu betonskih elemenata
 • Betonski elementi ograde dugački su od 2 do 3 m i više, a armirani su radi mogućnosti utovara, transporta i montaže. Količine i način armiranja moraju se dokazati statičkim proračunom za pojedine elemente i njihove dimenzije.
 • Međusobna veza elemenata mora biti omogućena jednostavnom konstrukcijom  pomoću žljeba i klina i to najmanje na dva mjesta na svakome elementu-spoju.

Također , izrađuju se betonske ograde posebno za lijevu, posebno za desnu stranu cestovne prometnice. Isto, postoje i kosi elementi betonskih ograda.

MONTAŽA BETONSKIH OGRADA

Montažnu zaštitnu betonsku ogradu treba postavljati na dijelovima ceste gdje je takva zaštitna oprema potrebna privremeno (slijepi krajevi, završetci autocesta i brzih cesta, privremeno zatvoreni ulazni ili izlazni krakovi u raskrižjima, putevi van upotrebe i sl.).

Montažni elementi moraju se postavljati na prethodno točno niveliranu i izvedenu betonsku podlogu ili temelj.

Za sve načine izrade betonske zaštitne ograde mora se upotrebljavati beton pripravljen u betonarama i specijalnim vozilom dopremljen do mjesta ugradnje. Kakvoća betona mora odgovarati uvjetima i normama za betone koji se koriste u cestogradnji (vidi poglavlja →PRAVILNICI i →MATERIJALI I KVALITETA).

Čvrstoća betona određena je pojedinim projektom.

PLASTIČNE NEW JERSEY OGRADE

Razdvajajuće ograde (plastične prepreke – New Jersey), fizički razdvajaju površine namijenjene prometu suprotnih smjerova i kolničke površine na kojima promet nije dopušten.

Plastične PVC New Jersey ograde često su puta korištene naspram betonskih ograda jer su puno lakše. Efektivne su u svim vremenskim uvjetima i imaju mogućnost punjenja vodom ili pijeskom. Prilikom udarca vozila u njih, pružaju puno manju štetu na samom vozilu i opasnost u prometu. Imaju dobar, čvrsti izgled i omogućavaju vozačima preglednost i jasnoću kada su korištene u podruju radova na prometnicama. Mogu biti izrađene od reciklirajućeg materijala.

Postoji više tipova i oblike plastične New Jersey ograda.

Prednosti New Jersey plastičnih ograda :

 • Ušteda više od 80% prostora kada su rasklopljene
 • Laka i jednostavna mogućnost prijevoza i transporta
 • Lako pristajanje uz različite tipove podloga
 • Moguće rastavljanje na dijelove
 • Mogućnost dodavanja ostale signalizacije
 • Lagano rastavljanje uz rad jedne osobe
 • Vizualno efektivne

Osim toga u zemljama europske unije i SAD-u primjenjuje se i metalne inačice New Jersey ograde koje u potpunosti udovoljavaju T3 nivou koji je u skladu s europskim standardima EN 1317 – 1 i 2.

Dimenzije metalne New Jersey ograde :

 • Dužina : 6 m
 • Visina  : 800 mm
 • Širina   : 600 mm.