Prometna Signalizacija

Putokazne ploče

Putokazne-ploče

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA – PUTOKAZNE PLOČE

Znakovi obavijesti za vođenje prometna obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima od odredišta.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.

Veličina znakova obavijesti za vođenje prometa – putokaznih ploča ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

 

 

Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa – putokaznih ploča je:

  • Na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje
  • Na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje
  • Na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje
  • Za dijelove grada, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje

Najmanje visine pojmova iznose :

Za autoceste : znak postavljen iznad kolnika 35 cm; znak postavljen sa strane kolnika 28 cm

Za brze ceste: 28 cm

Za priključne ceste na autoceste i brze ceste 17.5 cm

Za državne i županijske ceste 10.5 cm.

Obavješćivanje sudionika u prometu znakovima za vođenje prometa u zoni raskrižja provodi se u 5 stupnjeva .

 

Stupnjevi obavijesti su:

“prethodno obavješćivanje”

“obavješćivanje o smjeru kretanja”

“obavješćivanje o prestrojavanju”

“obavješćivanje o skretanju”

“potvrdno obavješćivanje”

Na autocestama, brzim cestama i cestama s raskrižjima u više razina moraju se postaviti svih 5 stupnjeva obavijesti.

Na državnim moraju se postaviti drugi, četvrti i peti stupanj, a treći ako je cesta s više prometnih traka.

Na županijskim cestama moraju se postaviti drugi i četvrti, a na ostalim cestama najmanje četvrti stupanj obavijesti.

Ovisno o kategoriji ceste i vrsti ceste, geometrijskom oblikovanju raskrižja te o udaljenosti dvaju susjednih raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obvezan.

Na prometne znakove obavijesti za vođenje prometa kao npr. predputokazne i putokazne ploče , te ploče za prestrojavanje vozila, potrebno je umetnuti međunarodni broj ceste i broj autoceste kada se odredi brojčana oznaka autoceste. Broj međunarodne ceste i broj autoceste nalaze se nakon čvorišta u sklopu prometnog znaka D17.

 

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA U PRVOM STUPNJU

Znak »predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza« (D01). Ako se znak odnosi na autoceste, tad je zelene boje, a ako se odnosi na brze ceste plave je boje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02). Postavlja se na interregionalnom čvorištu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA U DRUGOM STUPNJU

 

Znak »raskrižje« (D03) i (D04) označuje međusobni položaj, smjerove cesta, brojeve cesta te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju.Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.

Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.

Položaj oznake broja ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.

Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste a koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak »raskrižje kružnog oblika« (D05) označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.

Položaj oznake broja ceste i vrste ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.

Položaj oznake broja ceste i vrste ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.

Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D05

 

 

 

 

Znak »predputokazna ploča« (D06), (D07) i (D08) označuje ime izlaza ili izdvajanje na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina. Može biti postavljena s desne strane kolnika (D06), (D07) ili na portalu iznad kolnika (D08).

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.

Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.

Kad se znak D08 izvodi na portalu u trećem stupnju obavijesti, nema bijelog polja nego se udaljenost do izlaza upisuje u zeleno polje ispred broja ceste na koju se izlazi.

Znak D08 postavlja se na interregionalnim čvorištima.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA U TREĆEM STUPNJU

 

Znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta.

Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak »predputokaz za izlaz« (D10) i (D11) na autocesti označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku.

Ako na znaku obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju nema dovoljno mjesta z䁡䀠navesti sva odredišta, postavlja se znak D11.

Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA U ČETVRTOM STUPNJU

 

Znak »putokazna ploča« (D12) označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju). Znak može imati najviše tri polja za označivanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja. Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosi.

Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.

Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi »putokaz na portalu iznad jedne prometne trake« (D13), (D14) i »putokaz na portalu iznad dvije prometne trake« (D15) i (D16) na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana tri, a najviše četiri naziva mjesta, uključivo i nazive nacionalnog parka, svetišta, olimpijskog centra ili nekog drugog sadržaja od nacionalnog značaja.

Znakovi se postavljaju na prilazima i u zoni raskrižja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje trak za usporenje vozila.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA U PETOM STUPNJU

 

Znak »potvrda smjera« (D17) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja.

Znak sadrži nazive mjesta, udaljenost u kilometrima do tih mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi.

Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva mjesta, odnosno s njegove lijeve strane.

Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva mjesta.

Na autocestama i brzim cestama koje imaju dva odvojena kolnika znak se postavlja iznad kolnika.

Znak se postavlja na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka.

Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVLJANJE ZNAKOVA OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA-PUTOKAZNIH PLOČA

 

 

 

Znakovi obavijesti za vođenje prometa – putokazne ploče čija je površina iznosu 2 m² ili više , izrađuju se od više segmenata koji se na mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelini (tzv. lamele), a u slučaju oštećenja takvog prometnog znaka nije potrebno mijenjati cijeli prometni znak već samo oštećeni segment što doprinosi jednostavnijem i jeftinijem rješenju. Druga mogućnost je izrada putokaznih ploči od više većih dijelova koji se također spajaju u jedinstvenu cjelinu.

 

Takvi prometni znakovi, koji su većih dimenzija postavljaju se pomoću montažnih elemenata (LAMELA)  na aluminijske I nosače/čelične nosače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ ALUMINIJSKIH I NOSAČA OVISNO O POVRŠINI PROMETNOG ZNAKA (PLOĆE)

 

POVRŠINA PROMETNOGA ZNAKA (PLOČE)

BROJ ALUMINIJSKIH NOSAĆA

površina prometnog znaka do 8 m²,

2 nosača IP Al 180 mm

površina prometnog znaka od 8 do 15 m²

3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240mm

površina prometnog znaka od 15 do 21 m²

3 nosača IP Al 240 mm

 

 

 

Prometni znakovi – Putokazi za prestrojavanje iznad prometnih traka, postavljaju se na nosače ili konzolne stupove (vidi poglavlje →Konzole i Portali).

 

Temelji IP Aluminijskih nosača moraju biti duboki 1 m i ubetonirani betonom marke MB30 od minimalno 0,8 m³ betona.(primjer brze ceste).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako projektna dokumentacija tako nalaže, moguće je postavljanje putokaznih ploča na objekt (nadvožnjak):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMJERI POSTAVLJANJA PUTOKAZNIH PLOČA NA BRZOJ CESTI / AUTOCESTI