Prometna Signalizacija

Stručni i specijalizirani sadržaji te informacije

201632

Izbornici internet portala Prometna-Signalizacija.com:

Stručni i specijalizirani sadržaji te informacije:

ZAKONI I PRAVILNICI – informacije vezane uz pravnu i zakonodavnu regulativu, odnosno važeći zakoni, pravilnici, smjernice, programi i strategije iz domene prometne signalizacije i opreme ceste kao i cestovnog prometa općenito. Pokrivena je pravno zakonodavna regulativa Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

> PROJEKTIRANJE I DOKUMENTACIJA – informacije vezane uz projektiranje, projektnu dokumetaciju i prometne projekte s posebnim naglaskom na prometnu signalizaciju i opremu ceste.

KVALITETA I NORME – informacije vezane uz kvalitetu materijala elemenata prometne signalizacije i opreme te zahtjevi normi koje isti elementi moraju zadovoljavati.

PROBLEMI U PRAKSI – sistematizirani skup problema i poteškoća prilikom postavljanja i implementacije elemenata prometne signalizacije i opreme zasnovani na iskustvenom radu. U ovom izborniku uz prikaz problema i poteškoća dana su i njihova rješenja. PI

PITANJA I ODGOVORI – presjek i popis najčešćih pitanja korisnika portala PrometnaSignalizacija.com, koje smo zaprimili putem elektroničke pošte i telefonskim razgovorom. Uz svako pitanje, dan je i adekvatan odgovor.

 

VERTIKALNA (OKOMITA) SIGNALIZACIJA

PROMETNI ZNAKOVI – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu prometnih znakova (popis prometnih znakova u RH, prometni znakovi opasnosti, prometni znakovi izričitih naredbi, prometni znakovi obavijesti, znakovi obavijesti za vođenje prometa-putokazne ploče, putokazi, dimenzije znakova opasnosti, dimenzije znakova izrič¦itih naredbi, dimenzije znakova obavijesti, dimenije putokaza, postavljanje prometnih znakova, visina postavljanja prometni znakovi, dopunske ploč¦e, stup prometnog znaka, materijali izrade prometni znakovi, EG folija, HI folija, retroflekija prometnog znaka, velič¨ina i oblik prometnog znaka, temelj prometnog znaka, dubina temelja prometnog znaka, broj prometnih znakova na stupu, znakovi u naselju, znakovi izvan naselja, znakovi u pješačkoj zoni, proizvođač¨i prometnih znakova, …)

PUTOKAZNE PLOČE – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu putokaznih ploča -putokaza (znakovi obavijesti za vođenje prometa, znakovi za daljinsko vođenje prometa, boja putkaznih ploča-putokaza, veličina putokaza, veličina slova putokaznih ploča, stupnjevi obavijesti znakova za vođenje prometa, putokaz, predputokaz, montaža putokaznih ploč¨a, lemele, alumijski nosači putokaznih ploča, broj alumijskih nosač¨a putokaznih ploča, IP aluminijski nosač¨i putokaznih ploča, dubina temelja putokaza, proizvođači putokaznih ploča, putokazi, …)

KONZOLE I PORTALI – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu prometnih konzola i portala (prometni portali za putokazne ploče, prometne konzole za putokazne ploče, nosive konstrukcije za putokazne ploče, tipovi prometnih konzole, tipovi prometnih portala, dimenzije prometih portala dimenzije prometih konzola, sheme i oblik portala, sheme i oblik konzole, izrada nosivih konstrukcija, postavljanje nosivih konstrukcija, temelji putokaznih portala, temelji putokaznih konzola,T konzola, L konzola, proizvođači prometnih konzola, proizvođači prometnih portala …)

PROMJENJIVA (DINAMIČKA) SIGNALIZACIJA – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu promjenjive -dinamičke signalizacije (promjeniva signalizacija, dinamička signalizacija, izmjenjivi prometni znakovi, promjenjivi prometni znakovi, stanja sadržaja promjenjivih znakova, vidljivost dinamičke signalizacije, prometna svjetla, podjela prometih svjetla, svjetlosni znakovi za upravljanje prometom , daljinsko upravljanje prometom, kontrola prometa, nadzor prometa, semafori, vrste semafora, proizvođači semafora, vrste semfora, svetleće diode, svjetlosni znakovi  za za označavanje željezničkog prijelaza, označavanje radova na cesti, privremena signalizacija, privremena regulacija prometa, treptač, svjetlosni niz, dinamička prometna signalizacija, mobilna signalizacija, led tehnologija prometni znakovi, led promjenjivi znakovi, dinamički informacijski displeji, karakteristike promijenjivog znaka, skice dinamičke signalizacije, sheme promjenjive signalizacije, semafori, proizvođači promjenjive signalizacije, proizvođači dinamičke signalizacije…)

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA – informacije vezane uz izradu, postavljanje i kvalitetu turističke signalizacije (turistička signalizacija, propisi o turističkoj signalizaciji, turistički putokazi, turističke putokazne ploče, dimenzije turističkih putokaza, postavljanje turističkih putokaza, veličina slova turističkih putokaza, temelji turističkih putokaza, proizvođači turističke signalizacije, …)

 

HORIZONTALNA (VODORAVNA) SIGNALIZACIJA

UZDUŽNE OZNAKE – informacije vezane uz uzdužne oznake (puna linija, isprekidana linija, razdjelna linija, središnja linija, debljina pune linije, debljina isprekidane linije, vrste isprekidane linije, isprekidana linija 111, isprekidana linija 333, isprekidana linija 5 10 5, isprekidana linija 6 12 6, crta upozorenja, prijelaznice crte upozorenja, debljina linije na županijskim cestama, debljina linije na državnim cestama, debljina 12 cm, debljina 15 cm , debljina 20 cm, debljina linije na autcesti, rubna crta, crta upozorenja, širina središnje linije, širina rubne linije, dvostruka puna linija, dvostruka isprekidana linija, puna uzdužna linija, dvostruka isprekidana razdjelna crta, dvostruka kombinirana razdjelna crta, duljina preglednosti, iscrtavanje linija na cesti,bijele linije, žuta boja linije, …)

POPREČNE OZNAKE – informacije vezane uz poprečne oznake (crte zaustavljnja, zaustavne linije, debljina zaustavnih linija, STOP linija, STOP crta, puna crta zaustavljanja, isprekidana crta zaustavljanja, kose crte, kosnici, graničnik, pješački prijelaz, dimenzije pješačkog prijelaza, prijelaz biciklističke staze, označavanje biciklističke staze, pješačka staza, pješačka zona, obilježavanje pješačke staze, …)

OSTALE OZNAKE – informacije vezane uz strelice, natpise na kolniku, prometne otoke, parkirališna mjesta, jednosmjerne strelice, dimenzije jednosmjerne strelice, dimenzije dvosmjerne strelice, trosmjerne strelice, površina jednosmjernih strelica, površina dvosmjernih strelica, polja za usmjeravanje prometa, prometni otoci, površina prometni otoci, crte usmjeravanj prometa, natpisi na kolniku, natpisi na cesti, STOP natpis, BUS natpis, oznaka BUS, BUS stajalište, autobusno stajalište, TRAM, tramvajsko stajalište, natpis TAXI, oznaka TAXI, površina oznaka na koliniku, oznaka ŠKOLA, natpis ŠKOLA, natpisi mjesta, ozbnačavanje autobusno stajalište, označavanje pješački prijelaz u blizini škole, označavanje parkirališta, označavanje parkirališnog mjesta, parking mjesto, parkirališno mjesto, dimenzije parkinrališnog mjesta, vrste parkirališta, širina parking mjesta, duljina parking mjesta, parkirališno mjesto za invalide, oznaka invalida, parking invalidi, širina parkinga za invailde, uzdužno pariranje, poprečno parkiranje, koso parkiranje, debljina linije parkirališnog mjesta, boja za parkirališta, obilježavanje ležećih policajaca, obilježavanje naprava za smirivanje prometa, evakuacijska crta tunela.

ČIŠČENJE HORIZONTALNE (VODORAVNE) PROMETNE SIGNALIZACIJE

 

ZAŠTITNE OGRADE

ODBOJNE OGRADE – informacije vezane uz izradu, postavljanje zaštitnih čeličnih odbojnih ograda, vrste odbojnih ograda, način i tehnologija postavljanja odbojnih ograda, JO ograde, JDO ograde, jednostrane odbojne ograde, dvostrane odbojne ograde, oblici stupova odbojnih ograda, dubina temelja odbojne ograde, plašt odbojne ograde,…

PJEŠČKE OGRADE – informacije vezane uz izradu, postavljanje pješačkih ograda (pješačka ograde za osobe s specijalim potrebama, upotreba pješačkih ograda, pozicioniranje pješačkih ograda, ograde na objektima, ograde na mostovima, proizvođači pješačkih ograda, …)

ŽIČANE OGRADE – informacije vezane uz izradu, postavljanje žičanih ograda (ograde za zaštitu od divljač¦i, ograde protiv životinja, elementi žičane ograde, postavljanje žičane ograde, temelji žičane ograde, stup a, stup b, proizvođači žičanih ograda, …)

NEW JERSEY (BETONSKE I PVC OGRADE) – informacije vezane uz izradu, postavljanje betonskih i plastičnih New  Jersy ograda (betonske ograde, betonske zaštitne ograde, betonske new jersey ograde, dimenzije new jersey ograde, proizvođači betonskih ograda, plastična new jersy ograda, pvc new jersey ograda, upotreba new jersey ograda,gotovi elementi betonskih ograda, proizvođači new jerey ograda, …)

OGRADE ZA GRADILIŠTA – informacije vezane uz sve tipove ograda za gradilišta, ograde u radnim zonama, ograde na gradilištima, gradilišne ograde, sigurnosne ograde, ograde u radnim zonama, proizvođači ograda za gradilišta, dimenzije ograda za gradilišta,…

UBLAŽIVAČI UDARA – informacije vezane uz izradu, postavljanje ublaživača udara (Crash cussions sustava), američka izvedba, njemačka izvedba, crash cushions, proizvođači i ublaživači udara, …)

 

OPREMA CESTE

ZAŠTITA POKOSA – informacije vezane uz mjere zaštite stjenskih pokosa (zaštita pokosa, zaštita od erozije, čelične mreže za zaštitu stijenskih pokosa, veličina oka čelične mreže, sidra zaštita pokosa, geo mreže, mat mreže, mlazni beton, gabijoni, gabioni, debljina čeličnih žica, sidrenje čeličnih mreža, zaštita pokosa geomrežama, proizvođači zaštita pokosa, izvođači zaštita pokosa, …)

ZAŠTITA OD BUKE – informacije vezane uz mjere zaštite od buke (zaštita od buke, paneli za zaštitu od buke, zidovi za zaštitu od buke, nasipi za zaštitu od buke, merloni, aluminijski paneli, reflektirajući paneli, transparentni paneli, drveni paneli, piloti, montažni temelji, nosiva ab greda, čelični HEA profili, ZTV lsv88 norma, zvučna izolacija, apsorpcija zvuka, dopuštene razine buke, proračun razine buke, izrada zidovi za zaštitu od buke, montaža zidovi za zaštitu od buke, temelj zid za zaštitu od buke, razina buke na cestovnoj prometnici, izvođači zaštita od buke, …)

UREĐENJE KRAJOBRAZA (HIDROSJETVA) – informacije vezane uz mjere uređenje krajobraza cestovne prometnice (hidrosjetva, hortikultura, uređenje krajobraza ceste, krajobraz prometnice, bankina ceste, zeleni pokrov, ozelenjavanje bankina ceste, ozelenavanje cestovne prometnice, modularni princip hidrosjetva, životinjski prolazi, ozelenjavanje životinjski prolazi, uređenje odmarališta, izvođači hidrosjetve, …)

TPS (SOS) TELEFONIJA – informacije vezane uz izradu, karakteristike i postavljanje SOS telefona na prometnicama (TPS telefoni, SOS ugibališta, telefoni u slučaju opasnosti, cestovni telefoni, SOS telefoni, montaža SOS telefona, karakteristike SOS telefona, telefonsko pozivni stupići, tps sustav, gsm mreža, TPS stanice, proizvođači SOS telefona, TPS u tunelima, SOS u tunelima, …)

SMJEROKAZNI STUPIĆI – informacije vezane uz izradu, postavljanje smjerokaznih stupića (smjerokazni stupići, veličina smjerokazni stupići, vrsta smjerokazni stupići, temelj smjerokaznih stupića, katadiopteri, mačje oč¨i, euro smjerokazni stupići, smjerokazni stupići norme propisi, K01, HRN 1126, razmak smjerokazni stupić¦i, smjerokazni stupić¦i odbojne ograde, pvc stupić¦i, proizvođači smjerokazni stupići, …)

OPREMA TUNELA – informacije vezane uz prometu opremu u tunelima (signalizacija u tunelima, tunelska signalizacija, sigurnost u tunelu, ugibališta sos u tunelima, evakuacijska crta tuneli, dvostruka puna razdjelna crta tuneli, markeri za tunele i galerije, rub kolnika tuneli, označavanje ruba kolnika u tunelima, crvene diode tuneli, bijele diode tuneli,smirivanje prometa u tunelu, usporavanje prometa u tunelu, …)

OPREMA PARKIRALIŠTA – informacije vezane uz prometnu opremu na parkiralištima (dimenzije parking mjesta, dimenzije parkirališnog mjesta, dimenzije mjesta za parkiranje, oprema za parkirališta, kapacitet parkirališta, elementi parkirališta, standardi parkirališta, širina parkirališnog mjesta, dužina parkirališnog mjesta, visina parkirališnog mjesta, uspravna šema, kosa šema, paralelna šema, označavanje parkirališta, naplata parkirališta, plava boja linije, automati za naplatu parkirališta, parkirališne barijere, parkirne rampe, usmjerivači prometa, prometna ogladala, prometna zrcala, dimenzije prometna zrcala, dimenzije prometna ogledala, stalak za bicikle, urbana oprema, plastični graničnik parking mjesto, parking lisice, parkirni stupići, promeni stupići, automatizirani parkirni stupić, automatski parkirni stupić, kontrola parkinga, ograničavanje visine parkirališta, ulazne rampe, plastične barijere, betonske kugle protiv parkiranja, parking garaže, multi level parkirne garaže, automatizirane fontane, klupice, kante za otpatke, kante za opuške, …)

ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) – informacije vezane uz opremu cestarinskih prolaza (cestarinski prijelaz, nadstrešnica cestarinskog prolaza,  svjetlosna promjenjiva signalizacija, signalni pojam A, signalni pojam B, treptači, delineatori prometa, protok prometa, plastična barijere, pvc barijere, betonski new jersey, bikovi cestarinskog prolaza, naplatne kučice, signal prometnog traka, crvene led diode, zelene led diode, trepčuće prometno svjetlo treptač, …)

FOTONAPONSKI SUSTAVI  U CESTOVNOM PROMETU– informacije vezane uz opremu ce pogonjenom solarnom energijom (solarne ćelije, solarni moduli, fotonaposnka ćelija, fotonaponski modul, …)

SMIRIVANJE PROMETA (LEŽEĆI POLICAJCI) – informacije vezane uz sredstva smirivanja prometa (ležeći policajci, ugradnja ležećih policajci, dimenzije ležeći policajci, visina ležeći policajci, optičke bijele crte upozorenja, vibracijske trake, vibrotrake, zvučne trake smirivanje prometa, dimenzije vibro trake, dimenzije vibracijskih traka, umjetne izbočine, označavanje ležećih policajaca, termoplatika, proizvođačii ležećih policajci, …)

CESTOVNA RASVJETA – informacije vezane uz izradu, postavljanje cestovne rasvjete (temelji stupova, dimenzije stupova cestovne rasvjete, rasvjetna tijela cestovne rasvjete, cestovna rasvjeta u čvorištima, cestovna rasvjeta tunela, sidreni vijci , matice, zone vjetra, zona 1, zona 3, nosači svjetiljki, adapteri, luminacija, luminacija ceste, kontrast, polje promatranja, razina luminacije, M1 M2 M3 M4 M5, DIN 5044, blještanje, raspored svjetiljaka, rasvjeta pješačkih prijelaza, koeficijent luminacije, proračun vanjske rasvjete,

TUNELSKA RASVJETA – informacije vezane uz izradu, implementaciju tunelske rasvjete (proračuni, oprema, proizvođaĂči, namjena, zone tunelske rasvjete, pristupna zona, ulazna zona, tranzicijska zona, unutarnja zona, izlazna zona, CEN TC 169/WG 6, CIE 88-1990, BS 5489-2: 2003, proizviđači rasvjetnih tijela, tunelski reflektori, …)

PRATEĆI  USLUŽNI OBJEKTI (PUO) – informacije vezane uz opremu pratećih uslužnih objekata (odmarališta, benzinskih postaja, trgovine, podjela odmarališta, odmaralište tip A, odmaralište tip B, odmaralište tip C, odmaralište tip D i D1, wc kabine, klupe, stolovi, dječja igrališta, …)

ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI (ŽCPR) – informacije vezane uz sigurnost, rad i opremu ŽCPR-a (željezničko cestovni prijelaz, signalizacija željezničkog prijelaza, andrijin križ, Znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A46), Znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima« (A49), Znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili  polubranika« (A50), branici, polubranici, Osiguranje svjetlosnim signalima i zvonom, trokut preglednosti, osiguranje prijelaza, …)

 

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U PROMETU

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U PROMETU (UVOD) – informacije o informacijsko-komunikacijskim sustavima u cestovnom prometu u praksi (Inteligentni transportni sustavi ITS, informacijski sustavi, komunikacijski sustavi, informacijski sustav autocesta, komunikacijski sustav autocesta, centar za održavanje autoceste i kontrolu prometa COKP, kontrola prometa, komunikacijski sustav za SOS intervencije, promjenjiva signalizacija i mjerni uređaji, …)

BAZA CESTOVNIH PODATAKA (BCP) – informacije o Bazi cestovnoh podataka ( baza cestovnoh podataka BCP, definicija, upotreba, označavanje raskršć¦a, sustav označavanja, geodetski klin, adresiranje prometnica, definicija cestovne mreže, referentni sustav označavanja, čvorovi, linkovi ceste, označavanje čvora, prikupljanje i obrada podataka, ISOC, GIS tehnologija, …)

BROJILA PROMETA (MJERILA PROMETA)  informacije vezane za brojače prometa, mjerila prometa (razvoj brojenja prometa, načini brojenja prometa, automatska brojila prometa, propusnost prometnice, …)

CESTOVNE METEROLOŠKE POSTAJE – informacije vezane za cestovne meterološke postaje ( kolnička osjetila, mjerna postaja, količina padalina, vjetar, …)

SUSTAVI SPRJEČAVANJA POLEDICE – informacije vezane za sustave za spriječavanje poledice na kolniku (komponente sustava za spriječavanje poledice, mjerač protoka, visokonaponsko razvodni ormarić, spremnici, nadzor spremnika, tlačni nadzor, spremnik sa tekućinom, profil za raspršć¦ivanje, operacije za spriječavanje poledice, manualne operacije, daljinske operacije, automatizirane opreacije, proizvođaći sustava za spriječavanje poledice, …)

SUSTAVI NAPLATE CESTARINA I PARKINGA – informacije vezane uz informacijsko-komunikacijske sustave naplate cestarina i naplate parkinga.

SUSTAVI ZA NADZOR TUNELA  informacije vezane za sustave za nadzor tunela (sustav za nadzor tunela, Sustav za opskrbu električnom energijom, Sustav za ventilaciju , Sustav za rasvjetu tunela , Sustav za kontrolu kvalitete zraka, Sustav za detekciju požara  , Sustav za video nadzor i automatsku video detekciju , Sustav za promjenljivu prometnu signalizaciju , Sustav za poziv u nuždi , Sustav hidrantske mreže , Sustav razglasa , Sustav radiodifuzije , Komunikacijski sustav za prijenos podataka,  2 funkcionalna sloja , …).