Prometna Signalizacija

Pitanja i odgovori

Kome se obratiti u svezi signalizacije?

Građani često postavljaju pitanje kome se trebaju obratiti; tko je nadležan za prometnu signalizaciju?!

Da bi odgovorili na postavljeno pitanje, najprije trebamo doznati službenu kategorizaciju cestovne prometnice – ceste na kojoj se nalazi problematičan prometni znak ili ostala prometna signalizacija. Zakonom o cestama (NN 84/1122/13) je točno određeno razvrstavanje javnih cesta na: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (također i nerazvrstane ceste).

Dakle, prvo trebate odrediti o kojoj se cesti radi (autocesti – državnoj cesti, županijskoj, lokalnoj, nerazvrstanoj – gradskoj). Službeno razvrstavanje cestovnih prometnica je najlakše je doznati iz važećih Prostornih planova općine/grada (kartografski prikazi 2.1. Infrastruktura / Promet) ili putem najnovije Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12130/12). Također postoje mnogobrojne druge metode tipa Google Maps, karte, …

Kada smo utvrdili o kojoj se kategoriji ceste radi, Zakon o cestama (NN 84/1122/13) definira sljedeće:

Pravne osobe nadležne za upravljanje cestama u RH jesu:

  • Za AUTOCESTE I DRŽAVNE CESTE nadležne su Hrvatske autoceste d.o.o., odnosno Hrvatske ceste d.o.o.
  • Za ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE nadležne su Županijske uprave za ceste.
  • Za NERAZVRSTANE i GRADSKE CESTE nadležna je općina ili grad, odnosno Upravni odjeli unutar jedinica lokalne samouprave – JLS. Najčešće se radi o upravnim odjelima za komunalna djelatnoste ili pododjeli specijalizirani za promet.

Također, bitno je istaknuti da su pojedine autoceste u nadležnosti njihovih koncesionara, npr. Istarski Y – autoceste A8 i A9 koje su u nadležnosti koncesionara Bina-Istra, pa se u tome slučaju treba obratiti direktno koncesionarima, a ne Hrvatskim autocestama, odnosno Hrvatskim cestama.