Prometna Signalizacija

Opremanje i nadzor tunela

Izbornik OPREMA CESTE sadrži sljedeće podkategorije:

 

OPREMA TUNELA – informacije vezane uz prometu opremu u tunelima (signalizacija u tunelima, tunelska signalizacija, sigurnost u tunelu, ugibališta sos u tunelima, evakuacijska crta tuneli, dvostruka puna razdjelna crta tuneli, markeri za tunele i galerije, rub kolnika tuneli, označavanje ruba kolnika u tunelima, crvene diode tuneli, bijele diode tuneli,smirivanje prometa u tunelu, usporavanje prometa u tunelu, …)

OPREMA PARKIRALIŠTA – informacije vezane uz prometnu opremu na parkiralištima (dimenzije parking mjesta, dimenzije parkirališnog mjesta, dimenzije mjesta za parkiranje, oprema za parkirališta, kapacitet parkirališta, elementi parkirališta, standardi parkirališta, širina parkirališnog mjesta, dužina parkirališnog mjesta, visina parkirališnog mjesta, uspravna šema, kosa šema, paralelna šema, označavanje parkirališta, naplata parkirališta, plava boja linije, automati za naplatu parkirališta, parkirališne barijere, parkirne rampe, usmjerivači prometa, prometna ogladala, prometna zrcala, dimenzije prometna zrcala, dimenzije prometna ogledala, stalak za bicikle, urbana oprema, plastični graničnik parking mjesto, parking lisice, parkirni stupići, promeni stupići, automatizirani parkirni stupić, automatski parkirni stupić, kontrola parkinga, ograničavanje visine parkirališta, ulazne rampe, plastične barijere, betonske kugle protiv parkiranja, parking garaže, multi level parkirne garaže, automatizirane fontane, klupice, kante za otpatke, kante za opuške, …)

ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP) – informacije vezane uz opremu cestarinskih prolaza (cestarinski prijelaz, nadstrešnica cestarinskog prolaza,  svjetlosna promjenjiva signalizacija, signalni pojam A, signalni pojam B, treptači, delineatori prometa, protok prometa, plastična barijere, pvc barijere, betonski new jersey, bikovi cestarinskog prolaza, naplatne kučice, signal prometnog traka, crvene led diode, zelene led diode, trepčuće prometno svjetlo treptač, …)