Prometna Signalizacija

Tunelska rasvjeta

tunelska-rasvjeta

CILJEVI I ZADACI TUNELSKE RASVJETE

 

Srazmjerno s konstantnim rastom prometa mototrnih vozila na našim prometnicama, gradnja, upotreba tunela i podvožnjaka kao neophodnih čimbenika u cestovnom prometu stalno raste.

 

Ograničavajuće karakteristike konstantnoga održavanja tunela kao i drugačiji vremenski uvjeti unutar samih tunela, diktiraju veoma veliku važnost ispravnog funkcioniranja rasvjete tunela u prilog što manjoj potrebi održavanja tunela davajući vrlo mali prostor eventualnim pogreškama i neočekivanim situacijama.

 

Stoga, kao osnovne ciljeve tunelske rasvjete podrazumjevamo :

 

 • PRIMARNI CILJ : Omogućiti siguran i pouzdan ulaz, prolazak i izlaz iz tunela
 • SEKUNDARNI CILJ : Omogućiti primarni cilj bez obzira na količinu prometa u tunelu.

 

Ostvarivanje  napomenutih ciljeva direktno je povezano s odabirom odgovarajuće tunelske rasvjete koja pritom omogućava brzu prilagodbu vozača na svjetlo unutar tunela, identifikaciju potencijalno opasnih prepreka u tunelu kao i neometan prolaz motornih vozila kroz tunel bez drastičnog smanjenja brzine kretanja vozila.

 

Ovi se zahtjevi najviše očituju  tokom dana kada je kontrast jačine svjetlosti između unutrašnjosti tunela i vanjskog prostora velik kao i tokom noći gdje vrijedi inverzni režim od danjskog.

 

 

 

 

KRITERIJI TUNELSKE RASVJETE

 

“Dobra tunelska rasvjeta podrazujeva siguran i konfortan ulazak u tunel, vožnju kroz tunel i izlazak iz tunela.”

 

 

ZONE TUNELSKE RASVJETE

 

Pri planiranju tunelske rasvjete treba usmjeriti pozornost na 5 ključnih zona rasvjete unutar tunela :

 

 1. PRISTUPNA ZONA (Acces Zone)
 2. ULAZNA ZONA (Treshold Zone)
 3. TRANZICIJSKA ZONA (Transition Zone)
 4. UNUTARNJA ZONA (Interior Zone)
 5. IZLAZNA ZONE (Exit zone)

 

 

 1. PRISTUPNA ZONA (Acces Zone)

 

Pristupna zona predstavlja dio cestovne prometnice prije samoga ulaza u tunel.

Iz položaja pristupne zone, vozač mora biti u stanju i mogućnosti vidjeti dio unutrašnjosti tunela i zamjetiti potencijalne prepreke,opasnosti te nastaviti vožnju ka tunelu bez reduciranja brzine kretanja. Vozačeva mogućnost prilagodbe unutar pristupne zone definira nivo tunelske rasvjete u nadolazećoj zoni rasvjete. Jedna od metoda za proračun vizualne prilagodbe  je “L20 metoda”

Ona upoređuje prosječnu iluminaciju okoline, neba i prometnice u vizualnom konusu pod kutem od 20° koji je centriran na vzualnoj liniji vozača na samome početku pristupne zone.

Vizualna prilagodba između visoke i niske iluminacije prilikom vožnje nije trenutačna pojava. Uzrok tomu su :

 

PROSTORNA PRILAGODBA – velika razlika iluminacije između untrašnjosti i vanjskog prostora tunela uvjetovat će vozačevu vidljivost u točki A – prilagodbe. Pojava “Crne točke” prouzročit će kod vozača osjećaj nelagode i nesigurnosti.

 

VREMENSKA PRILAGODBA – ljudskom je oku potrebno više vremena da se navikne prilkom promjene iz svjetlijeg u tamno nego li u obrnutom slučaju. Vrijeme potrebno da se sama prilagodba izvrši tretiramo kao kritični čimbenik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ULAZNA ZONA (Treshold zone)

 

Ulazna zona može se uporediti sa zaustavnom udaljnošću. U prvom dijelu ove zone razina iluminacije mora ostati konstantna i povezana s vanjskom iluminacijom (L20). Pri završetku ulazne zone, razina potrebne iluminacije mora se u kratkom vremesnkom periodu dovesti na vrijednost od 40% početne vrijednosti.

 

 

 1. TRANZICIJSKA ZONA (Transition zone)

 

Prostorom tranzicijske zone postepeno se smanjuje vrijednost iluminacije do razine koja je potrebna u unutarnjoj zoni (interior zone). Faze smanjenja nesmiju biti veće od omjera 1:3 te moraju biti povezane s mogučnošću ljuskog oka da se prilagodi okolini u “real time” vremenu.

Kraj tranzicijske zone označava da je dostignuta vrijenost iluminacije jednaka trostrukoj razini unutrašnjosti.

 

 1. UNUTARNJA ZONA (Interior zone)

 

Unutarnja zona je prostor između tranzicijske i izlazne zone, a ujedno je i najduža sekcija tunela.

Razine iluminacije povezane su s brzinom kretanja motornih vozila kao i gustoćom prometa kao što je prilazano u tabeli ispod.

 

GUSTOĆA PROMETA/BRZINA KRETANJA

RAZINA ILUMINACIJE

Urbane zone, mali promet i mala brzina (<70 km/h)

1.5 – 3 cd/m²

Urbane zone, veliki promet i velika brzina (>70 km/h)

2 – 6 cd/m²

Autoput

4 – 10 cd/m²

Urbana zona

4 – 10 cd/m²

 

 

 

 

 

 

 1. IZLAZNA ZONA (Exit zone)

 

Izlazna zona je dio tunela između unutarnje zone i završetka tunela (natkriveni dio).  Tijekom  dana u ovoj je zoni vidljivost vozača koji se približava izlasku iz tunela direktno povezana s razinom blještavila na izvan tunela.

 

Ljudsko oko ima sposobnost gotovo trenutačne prilagodbe na prelasku iz tamnijeg (mračnijeg) u svjetliji prostor te kako je prije napomenuto, obrnuti slučaj ne vrijedi. Duljina izlazne zone je maksimalno 50 metara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTE TUNELSKE RASVJETE

 

Razlikujemo ove vrste tunelske rasvjete :

 

 • SIMETRIČNA TUNELSKA RASVJETA

 

Najčešće se upotrebljava u za tranzicijske i unutarnje zone dugačkih i kratkih tunela i u tunelima male brzine prometovanja za sve zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ASIMETRIČNA TUNELSKA RASVJETA

 

Koristi se za pojačavanje intenziteta iluminacije u jednosmjernim tunelima.

 

Asimetrična usmjerena rasvjeta – koristi se za istovremeno pojačavanje inteziteta iluminacije i smanjenja negativnog kontrasta potencijalnih prepreka. To se postiže asimetričnom distribucijom svjetla usmjerenoga i na smjer prometovanja kao i na smjer prometnice. Zraka se oštro zasutavlja prolazeci kroz vertikalnu ravninu lampe (reflektora).

Na taj način se ostvaruje negativan kontrast i potiče vizualna prilagodba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALI ČIMBENICI U IZBORU TIPA TUNELSKE RASVJETE

 

Osim prethodno navedenih čimbenika , u izboru tipa rasvjete presudni su drugi čimbenici :

 

 • Vrsta i intenzitet prometa kroz tunel
 • Oblik i performanse tunela
 • Prometna signalizacija
 • Prostorni položaj tunela
 • Ostali čimbenici

 

 

REFERENTNI STANDARDI I NORME

 

 • CEN TC 169/WG 6

Tehnički izvještaj

08.2001.

 

 • CIE 88-1990

Vodič i upustva za rasvjetu, rasvjeta tunela i nadvožnjaka

 

 • BS 5489-2: 2003

Cestovna rasvjeta: Praktični dizajn tunelske rasvjete

 

 

 

 

UOBIČAJENI NAČINI POSTAVLJANJA TUNELSKE RASVJETE (engleski jezik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTIRANJE TUNELSKE RASVJETE I SUSTAVI KONTROLE

 

 

Projektiranje tunelske rasvjete je veoma složen i sofisticiran zadatak. U projektantskim krugovima poznata je činjenica da između najpreciznijih kalkulacija i modela razina iluminacije tunelske rasvjete uključujući veoma stroge kriterije, norme i standarde, uvijek je prisutna razlika između matematičko svjetlosnih uvjeta i subjektivne perspektive vozača u tunelu.

 

Kontinuirana istraživanja i razvoj doprinijela su sve sofisticiranijem i detaljnijem shvaćanju tunelske rasvjete i njezinom utjecaju na položaj vozača motornoga vozila u tunelu. To je omogučilo razvoj softvera koji objedinjuje u razmatranju matematičke modele fiziološke stimulacije s konvencijonalnim parametrima rasvjete u cilju postizanja matematičkih rezultata preciznijih od kovencijonalnih metoda.

 

Softver uzima u obzir čimbenike izvan i unutar tunela te generira tablice razina vidljivosti koje prikazuju utjecaj danjskog svijetla na razine vidljivosti potencijalnih ciljeva u ulaznoj zoni tunela.

 

Projektiranje i dizajn rasvjete tunela je posao za profesionalne stručnjake koji moraju definirati projekt, odabrati sistem rasvjete, tip, vrstu, broj rasvjetnih tijela kao i odrediti njihovu razinu rasvjetljenosti.

 

Za unutrašnjost tunela kao i kritične točke unutar tunela od esencijalne je važnosti kontrola rasvijetljenosti tunela. Razine svjetlosti izvan tunela, svijetlo dana, brzina i gustoća prometa značajni su parametri koji se obrađuju u sustavima kontrole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASVJETNA TIJELA (TUNELSKI REFLEKTORI)

 

Rasvjetna tijela – tunelski reflektori montirani u tunelu suočeni su sa drugačijim vremenskim i atmosferskim utjecajima okoline u kojoj se nalaze. U tunelima često su prisutne nezanemarive količine vlage, soli, ispušnih plinova u kojima ima hidrokarbonata, goriva, ulja, prašine, …Nadalje, podrobnija analiza vode dokazuje prisutnost sulfata, cinka, sulfida i kadmija. Neki od ovih spojeva razultat su nastanka pojave korozije.

 

Rasvjetna tijela montirana u takvoj okolini postaju “zagađena-kontaminirana”. Unutar tunela nema padalina koje bi očistile površinu rasvjetnih tijela već su ona suočena sa neprestanim nagomilavanjem prljavšina i opsanih spojeva i materija. Dakako, alternativa tomu su redovita održavanja i čiščenja tunelske infrastrukture ali u praksi, da li iz razloga troškova, teškog pristupa, potrebe zatvaranja tunela to i nije čest slučaj.

 

Iz tih razloga veoma je bitno da karakteristike materijala korištenih u proizvodnji rasvjetnih tijela tunela budu efektivne i otporne na prije spomenute utjecaje. Reflektori moraju biti proizvedeni od najkvalitetnijih materijala, dugog vijeka trajanja, otporni na udarce i vibracije s mogučnišću lakoga održavanja. Kao pogodni materijali izdvajaju se titan i aluminij.

 

Proizvedena rasvjetn tijela prolaze kroz višestruke provjere prije puštanja u promet i isporuke.

 

 • Test otpornosti na udarce i vibracije
 • Mjerenje iluminacije (fotometrijska svojstva)
 • Optički dizajn
 • Testovi kontrole kvalitete
 • Testovi na koroziju
 • Test tijela u režimu rada
 • Testovi na vodopropusnost i vodootpornost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjeri različitih vrsta rasvjetnih tijela tunelske rasvjete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracije preuzete iz materijala tvrtke: Northstar Lightning.