Prometna Signalizacija

Smjerokazni stupići

smjerokazni-stupići

DEFINICIJA

 

SMJEROKAZNI STUPIĆ – je dio opreme ceste (oznaka K01) koji služi za označavanje ruba kolnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJA I POSTAVLJANJE STUPIĆA

 

Smjerokazni stupići postavljaju se s lijeve i desne strane kolnika na dijelu ceste na kojem nije predviđena zaštitna odbojna ograda.

Smjerokazni stupić u vidljivom smjeru mora imati reflektirajuću oznaku od reflektirajućeg stakla.

 

Reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crvene boje, a slijeve strane je bijele boje.

Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je s obje strane crvene boje.

 

Smjerokazni stupić mora biti izrađen od takvog materijala i na način da u slučaju nalijetanja vozila ne predstavlja opasnost za učesnike u prometu.

 

 

HORIZONTALNI  ZAVOJ

Središnji radijus zavoja

Razmak smjerokaznih stupića u zavoju

<=100 m

10 m

100 – 300 m

15 m

300 – 400 m

20 m

400 – 500 m

25 m

>=500 m

50 m

 

 

 

VERTIKALNI ZAVOJ

Središnji radijus zavoja

Razmak smjerokaznih stupića u zavoju

<=250 m

10 m

250 – 800 m

15 m

800 – 1500 m

20 m

1500 – 3000 m

25 m

>=3000 m

50 m

 

 

Smjerokazni stupići (K01) u pravilu se postavljaju na udaljenosti 0.75 cm od vanjskog ruba kolnika, uz kolnik na razmaku od 50 m kad je cestovna prometnica u pravcu, odnosno 12 m (25 m) kada je cestovna prometnica u zavoju što ovisi o značajkama radijusa zavoja koje možemo provjeriti u

navedenim tablicama.

Gornji rub smjerokaznog stupića treba biti na visini od 90 cm od razine tla.

 

Kad je uz kolnik ceste postavljena zaštitna odbojna ograda na udaljenosti manjoj od 150 cm od ruba kolnika, smjerokazni stupići se postavljaju na ogradu.

 

U slučaju da je uz rub kolnika postavljena zaštitna odbojna ograda udaljena od ruba kolnika 150 cm i više, za označavanje ruba kolnika postavlja se smjerokazni stupić K01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smjerokazni stupići moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete kako je to prikazano hrvatskom normom HRN 1126, odnosno HRN Z.S2.235, i prema Pravilniku o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama (vidi poglavlje →PRAVILNICI).