Prometna Signalizacija

Prateći uslužni objekti PUO

PUO

DEFINICIJA

Pratećim uslužnim objektima (PUO) – smatraju se svi objekti u kojima se pružaju usluge vozačima i putnicima (benzinske postaje, trgovine, restorani, moteli, autoservisi i sl.).

Na taj način omogućuje im se sigurna i udobna vožnja i zadovoljavanje njihovih potreba za gorivom, odmorom, jelom, pićem, raznim tehničkim i servisnim uslugama, ali isto tako upoznavanje turističkih i ambijentalnih znamenitosti okruženja, te pruža mogućnost korištenja dostupnih informacija, Interneta, bankarskih usluga, zadovoljavanja specifičnih potreba invalida i djece itd. Korištenje cestovnog zemljišta za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti ustupa se putem javnog nadmetanja najpovoljnijem ponuditelju na rok od 25 godina, za što je on dužan plaćati zakonom predviđenu naknadu za korištenje cestovnog zemljišta i naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

PODJELA ODMARALIŠTA PREMA OSNOVNIM TIPOVIMA I SADRŽAJIMA

 

TIP A – (svakih 80 – 180 km)

 

 

 

 • parkirališne površine
 • površine za odmor i rekreaciju
 • WC, pitka voda
 • sadržaji za invalide
 • dječje igralište
 • benzinska postaja s trgovinom i caffe barom
 • restoran
 • motel
 • autoservis
 • turističko – informativni centar

 

TIP B – (svakih 40 – 90 km)

 

 • parkirališne površine
 • površine za odmor i rekreaciju
 • WC, pitka voda
 • sadržaji za invalide
 • dječje igralište
 • benzinska postaja s trgovinom i caffeom
 • restoran
 • informacije

 

TIP C – (svakih 20 – 45 km)

 

 

 

 • parkirališne površine
 • površine za odmor i rekreaciju
 • WC, pitka voda
 • sadržaji za invalide
 • dječje igralište
 • benzinska postaja s trgovinom i caffeom
 • informacije

 

TIP D1 – odmorište

 

 • parkirališne površine
 • površine za odmor i rekreaciju
 • WC, pitka voda
 • sadržaji za invalide
 • dječje igralište
 • sezonski ugostiteljski objekt
 • informacije

 

TIP D – odmorište (svakih 10 – 22,5 km):

 • parkirališne površine
 • površine za odmor i rekreaciju
 • WC, pitka voda
 • sadržaji za invalide
 • dječje igralište

 

Na lokacijama PUO mogući su i drugi, dopunski sadržaji, kao što su:

 

 

 

 

 

Auto kamp, mjenjačnica, bankomat, autopraonica, pomoć na cesti, praonica rublja, prva pomoć, pošta i sl.

 

 

PRAVILNICI VEZANI UZ PRATEĆE USLUŽNE OBJEKTE (PUO)

 

 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti.(link)

 

 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti.(link)

 

 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.(link)

 

 

 

OPREMA PUO-a

 

 

PROMETNA OPREMA

 

Oprema previđena za prateće uslužne objekta, u prometnom dijelu, ekvivalentna je opremi parkirališta pošto se u većini slučajeva PUO-i sastoje od parkirališnih mjesta (izuzev uslužno-trgovačkih sadržaja). Više u poglavlju →PARKIRALIŠTA (OPREMA PARKIRALIŠTA).

 

 

URBANA OPREMA I OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA

 

URBANA OPREMA

 

Pod urbanom opremom podrazumjevamo:

 

 • Klupe i stolovi
 • Koševi za otpatke, pepeljare
 • Stalci za bicikle
 • Autobusna stajališta-nadstrešnice
 • Žardinijere
 • Eko wc kabine
 • Kontejneri za smeće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA

 

Pod opremom za dječja igrališta podrazumjevamo :

 

 • opružne njihalice različitih tipova (bicikl, automobil, stolica, kotač, …)
 • ljuljačke
 • klackalice
 • tobogani
 • vrtuljci
 • pješčanici
 • penjalice
 • mostići
 • kombinirana igrališta
 • kompleti igrališta …

 

Važan uvjet je da sva oprema sadrži certifikate izrade prema normama : HRN EN 1176 (1-7) i HRN EN 1177.