Prometna Signalizacija

Oprema tunela

Oprema tunela

DEFINICIJA I PODJELA

Čitajući stručnu literaturu i pregledavajući relevantne Internet stranice na temu OPREMA TUNELA, uočio sam da nigdje nije dana osnovna podjela prometne (prometno-informacijske) opreme u tunelima (galerijama).

Kako što govori i sam naziv portala – prometna-signalizacija.com ,u ovoj rubrici dat ćemo naglasak na standardnu prometnu opremu tunela. Informacijski-sustavi i uređaji koji su također sastavni dio opreme tunela u pogledu prometa obrađeni su u posebnoj rubrici →INFORMACIJSKI SUSTAVI U PROMETU.

Prometna oprema u tunelima može se podijeliti na :

  • PROMETNA OPREMA TUNELA  :

vertikalna i horizontalna signalizacija, promjenjiva signalizacija,  prometna svjetla, oprema za

označavanje ruba kolnika, , rasvjeta tunela.

  • INFORMACIJSKI SUSTAVI I UREĐAJI U TUNELIMA

Daljinske stanice ugrađene u tunelske niše, brojila prometa, video nadzor sustavi, sustavi rasvjete tunela, softverski paketa (rješenja) za centre za daljinski nadzor i gospodarenje tunelima, radio sustavi, TPS sustavi.

PROMETNA OPREMA TUNELA

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

PROMETNI ZNAKOVI-ZNAKOVI OPASNOSTI

Kada se postavljaju u tunelima i galerijama duljina stranice istostraničnog trokuta iznosi 60 cm.

Moguća primjena znakova : A30, A 36.

A30

A36

PROMETNI ZNAKOVI-ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Kada se postavljaju u tunelima i galerijama dimenzije stranica ili promjer kruga znaka mora biti 60 cm.

Moguća primjena znakova : B07, B08, B13-B27, B31-B33, B37, B39.

B07

B08

B13

B27

B31

B32

B33

B37

B39

PROMETNI ZNAKOVI-ZNAKOVI OBAVIJESTI

Kada se postavljaju u tunelima i galerijama dimenzije promjera kruga znaka Ø60 cm, kvadrat 60 cm i pravokutnik dimenzija 60×90 cm.

Moguća primjena znakova : C38, C 58, C 64, C72, C 73, C 76,  C110, C111, C124, C125.

C125

C38

C58

PROMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA U TUNELIMA

Upotreba promjenjivih prometnih znakova u tunelima i galerijama ili neposredno prije njih je pogodna stoga što pruža mogućnost prikazivanja različitih znakova ovisno o stanju i okolnostima prije i/ili u tunelu (galeriji).

Najčešći prometni znakovi koji se upotrebljavaju kao tunelska izmjenjiva signalizacija (neposredno prije ili poslije tunela, galerije) su znakovi koji su direktno vezani uz :

  • Ograničenja brzine na određenom djelu prije ili poslije, unutar tunela, galerije.
  • Znakovi opasnosti, obavijesti i izričitih naredbi vezani uz stvarne vremenske i prometne uvjete prije/poslije ili unutar tunela : kolona vozila, magla, vjetar, poledica i snijeg…

PROMETNA SVJETLA – SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJENJE PROMETOM U TUNELIMA

Najčešća je upotreba znakova:

prekrižene crte crvene boje označavaju zabranu toka prometa uzduž prometnog traka iznad

Kojeg se znak nalazi.

G09

                   zelena strelica vrhom okrenutim prema dolje označava slobodni tok prometa uzduž

prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi.

G10

Također, česta je upotreba prometnoga svjetla žute boje u stanju treptanja kao upozorenje sudionicima u prometu na moguće opasnosti u tunelu ili semaforsko trobojno svjetlo.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA U TUNELIMA

UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU (TUNEL)

Unutar tunela strogo je zabranjeno pretjecanje motornih vozila (osim u slučajevima tunela s 2 prometna traka kojima se promet odvija u istome smjeru).

Stoga, u tunelima i prilazima tunela se upotrebljava DVOSTRUKA PUNA RAZDJELA CRTA i to u dužini od najmanje 200 m.

Također, moguća je upotreba i katadioptera (delineatora) ugrađenih u središnju razdjelnu punu crtu kako bi se naglasila, odnosno povećala sigurnost sudionika prometa u tunelu.

U tunelima se upotrebljavaju pune rubne crte.

OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU (TUNEL)

Moguća je upotreba strelica za označavanje smjera kretanja motornog vozila unutar tunela (galerije).

To su oznake : H20, H45, H57 i H58.

H57

H58

H45

H20

EVAKUACIJSKA CRTA na oblozi tunela označava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002) – slika H67.

H67

Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.

OPREMA ZA OZNAČAVANJE RUBA KOLNIKA U TUNELU

Smjerokazne oznake (markeri) za tunele i galerije (K02) označavaju rub kolnika u tunelu, odnosno u galeriji i izvode se u tehnologiji svjetlećih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor napajanja.

K02

Smjerokazne oznake za tunele u smjeru vožnje su na desnoj strani crvene boje, a na lijevoj strani ceste bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crveno-bijele izvedbe, a s lijeve strene u obostrano crvenoj izvedbi za slučaj preusmjeravanja prometa i korištenja kolnika za dvosmjeran promet.

U tunelima i galerijama smjerokazne oznake ili markeri u tehnologiji svjetlećih dioda (LED, K02), postavljaju se na razmaku 25 m kad je tunel ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na prvih 100 m tunela i galerije.

Reflektirajuće oznake (K03) označavaju rub kolnika i postavljaju se na objekte na mjestima gdje nije moguće postaviti smjerokazne stupiće, a čiji oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnu odbojnu ograde, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu).

Površina reflektirajuće oznake mora biti izrađena u klasi III retrorefleksije.

K03

Smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje prometnih tokova u tunelima i galerijama postavljaju se na razmaku od 6 m kad je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran, odnosno na razmaku od 12 m kada je promet jednosmjeran (K37).

K37

Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označavaju stalne prepreke unutar mjera prometnog profila obilježavaju se crveno-bijelom, a slobodnog profila crno-bijelom oznakom (H66).

H66

SMIRIVANJE (USPORAVANJE) PROMETA U TUNELU

Kada je struktura tunela takva da on počinje ili završava čeonim cestarinskim prolazom (CCP-om), moguće je i postavljanje “zvučnih traka” ili vibracijskih traka prije kraja, odnosno početka tunela, nailaska na cestarinski prolaz (naplata cestarine – primjer tunel Učka).

O smirivanju prometa više u poglavlju →SMIRIVANJE PROMETA.

TPS SUSTAVI U TUNELU

Zbog iznenadnih situacija opasnosti ili prometnih nezgoda u tunelu, potrebno je ugraditi TPS sustave unutar tunela.

Broj i lokacija TPS sustava unutar tunela određeni su projektnom dokumentacijom.

Za još informacija pogledaj poglavlje→TUNELSKA RASVJETA

Izvor: BestCroatiaCruises.com