Prometna Signalizacija

Oprema ceste

Izbornik OPREMA CESTE sadrži sljedeće podkategorije:

ZAŠTITA POKOSAinformacije vezane uz mjere zaštite stjenskih pokosa (zaštita pokosa, zaštita od erozije, čelične mreže za zaštitu stijenskih pokosa, veličina oka čelične mreže, sidra zaštita pokosa, geo mreže, mat mreže, mlazni beton, gabijoni, gabioni, debljina čeličnih žica, sidrenje čeličnih mreža, zaštita pokosa geomrežama, proizvođači zaštita pokosa, izvođači zaštita pokosa, …)

ZAŠTITA OD BUKEinformacije vezane uz mjere zaštite od buke (zaštita od buke, paneli za zaštitu od buke, zidovi za zaštitu od buke, nasipi za zaštitu od buke, merloni, aluminijski paneli, reflektirajući paneli, transparentni paneli, drveni paneli, piloti, montažni temelji, nosiva ab greda, čelični HEA profili, ZTV lsv88 norma, zvučna izolacija, apsorpcija zvuka, dopuštene razine buke, proračun razine buke, izrada zidovi za zaštitu od buke, montaža zidovi za zaštitu od buke, temelj zid za zaštitu od buke, razina buke na cestovnoj prometnici, izvođači zaštita od buke, …)

UREĐENJE KRAJOBRAZA (HIDROSJETVA)informacije vezane uz mjere uređenje krajobraza cestovne prometnice (hidrosjetva, hortikultura, uređenje krajobraza ceste, krajobraz prometnice, bankina ceste, zeleni pokrov, ozelenjavanje bankina ceste, ozelenavanje cestovne prometnice, modularni princip hidrosjetva, životinjski prolazi, ozelenjavanje životinjski prolazi, uređenje odmarališta, izvođači hidrosjetve, …)

TPS (SOS) TELEFONIJAinformacije vezane uz izradu, karakteristike i postavljanje SOS telefona na prometnicama (TPS telefoni, SOS ugibališta, telefoni u slučaju opasnosti, cestovni telefoni, SOS telefoni, montaža SOS telefona, karakteristike SOS telefona, telefonsko pozivni stupići, tps sustav, gsm mreža, TPS stanice, proizvođači SOS telefona, TPS u tunelima, SOS u tunelima, …)

SMJEROKAZNI STUPIĆIinformacije vezane uz izradu, postavljanje smjerokaznih stupića (smjerokazni stupići, veličina smjerokazni stupići, vrsta smjerokazni stupići, temelj smjerokaznih stupića, katadiopteri, mačje oč¨i, euro smjerokazni stupići, smjerokazni stupići norme propisi, K01, HRN 1126, razmak smjerokazni stupić¦i, smjerokazni stupić¦i odbojne ograde, pvc stupić¦i, proizvođači smjerokazni stupići, …)

OPREMA TUNELAinformacije vezane uz prometu opremu u tunelima (signalizacija u tunelima, tunelska signalizacija, sigurnost u tunelu, ugibališta sos u tunelima, evakuacijska crta tuneli, dvostruka puna razdjelna crta tuneli, markeri za tunele i galerije, rub kolnika tuneli, označavanje ruba kolnika u tunelima, crvene diode tuneli, bijele diode tuneli,smirivanje prometa u tunelu, usporavanje prometa u tunelu, …)

OPREMA PARKIRALIŠTAinformacije vezane uz prometnu opremu na parkiralištima (dimenzije parking mjesta, dimenzije parkirališnog mjesta, dimenzije mjesta za parkiranje, oprema za parkirališta, kapacitet parkirališta, elementi parkirališta, standardi parkirališta, širina parkirališnog mjesta, dužina parkirališnog mjesta, visina parkirališnog mjesta, uspravna šema, kosa šema, paralelna šema, označavanje parkirališta, naplata parkirališta, plava boja linije, automati za naplatu parkirališta, parkirališne barijere, parkirne rampe, usmjerivači prometa, prometna ogladala, prometna zrcala, dimenzije prometna zrcala, dimenzije prometna ogledala, stalak za bicikle, urbana oprema, plastični graničnik parking mjesto, parking lisice, parkirni stupići, promeni stupići, automatizirani parkirni stupić, automatski parkirni stupić, kontrola parkinga, ograničavanje visine parkirališta, ulazne rampe, plastične barijere, betonske kugle protiv parkiranja, parking garaže, multi level parkirne garaže, automatizirane fontane, klupice, kante za otpatke, kante za opuške, …)

ČEONI CESTARINSKI PROLAZ (ČCP)informacije vezane uz opremu cestarinskih prolaza (cestarinski prijelaz, nadstrešnica cestarinskog prolaza,  svjetlosna promjenjiva signalizacija, signalni pojam A, signalni pojam B, treptači, delineatori prometa, protok prometa, plastična barijere, pvc barijere, betonski new jersey, bikovi cestarinskog prolaza, naplatne kučice, signal prometnog traka, crvene led diode, zelene led diode, trepčuće prometno svjetlo treptač, …)

FOTONAPONSKI SUSTAVI  U CESTOVNOM PROMETUinformacije vezane uz opremu ce pogonjenom solarnom energijom (solarne ćelije, solarni moduli, fotonaposnka ćelija, fotonaponski modul, …)

SMIRIVANJE PROMETA (LEŽEĆI POLICAJCI) informacije vezane uz sredstva smirivanja prometa (ležeći policajci, ugradnja ležećih policajci, dimenzije ležeći policajci, visina ležeći policajci, optičke bijele crte upozorenja, vibracijske trake, vibrotrake, zvučne trake smirivanje prometa, dimenzije vibro trake, dimenzije vibracijskih traka, umjetne izbočine, označavanje ležećih policajaca, termoplatika, proizvođačii ležećih policajci, …)

CESTOVNA RASVJETAinformacije vezane uz izradu, postavljanje cestovne rasvjete (temelji stupova, dimenzije stupova cestovne rasvjete, rasvjetna tijela cestovne rasvjete, cestovna rasvjeta u čvorištima, cestovna rasvjeta tunela, sidreni vijci , matice, zone vjetra, zona 1, zona 3, nosači svjetiljki, adapteri, luminacija, luminacija ceste, kontrast, polje promatranja, razina luminacije, M1 M2 M3 M4 M5, DIN 5044, blještanje, raspored svjetiljaka, rasvjeta pješačkih prijelaza, koeficijent luminacije, proračun vanjske rasvjete,

TUNELSKA RASVJETAinformacije vezane uz izradu, implementaciju tunelske rasvjete (proračuni, oprema, proizvođaĂči, namjena, zone tunelske rasvjete, pristupna zona, ulazna zona, tranzicijska zona, unutarnja zona, izlazna zona, CEN TC 169/WG 6, CIE 88-1990, BS 5489-2: 2003, proizviđači rasvjetnih tijela, tunelski reflektori, …)

PRATEĆI  USLUŽNI OBJEKTI (PUO) informacije vezane uz opremu pratećih uslužnih objekata (odmarališta, benzinskih postaja, trgovine, podjela odmarališta, odmaralište tip A, odmaralište tip B, odmaralište tip C, odmaralište tip D i D1, wc kabine, klupe, stolovi, dječja igrališta, …)

ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI (ŽCPR) informacije vezane uz sigurnost, rad i opremu ŽCPR-a (željezničko cestovni prijelaz, signalizacija željezničkog prijelaza, andrijin križ, Znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A46), Znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima« (A49), Znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili  polubranika« (A50), branici, polubranici, Osiguranje svjetlosnim signalima i zvonom, trokut preglednosti, osiguranje prijelaza, …)