Prometna Signalizacija

Opći dio

Izbornik OPĆI DIO internet portala Prometna-Signalizacija.com:

ZAKONI I PRAVILNICI – informacije vezane uz pravnu i zakonodavnu regulativu, odnosno važeći zakoni, pravilnici, smjernice, programi i strategije iz domene prometne signalizacije i opreme ceste kao i cestovnog prometa općenito. Pokrivena je pravno zakonodavna regulativa Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

> PROJEKTIRANJE I DOKUMENTACIJA – informacije vezane uz projektiranje, projektnu dokumetaciju i prometne projekte s posebnim naglaskom na prometnu signalizaciju i opremu ceste.

KVALITETA I NORME – informacije vezane uz kvalitetu materijala elemenata prometne signalizacije i opreme te zahtjevi normi koje isti elementi moraju zadovoljavati.

PROBLEMI U PRAKSI – sistematizirani skup problema i poteškoća prilikom postavljanja i implementacije elemenata prometne signalizacije i opreme zasnovani na iskustvenom radu. U ovom izborniku uz prikaz problema i poteškoća dana su i njihova rješenja. PI

PITANJA I ODGOVORI – presjek i popis najčešćih pitanja korisnika portala PrometnaSignalizacija.com, koje smo zaprimili putem elektroničke pošte i telefonskim razgovorom. Uz svako pitanje, dan je i adekvatan odgovor.