Prometna Signalizacija

Uvod

inteligentni-sustavi-u-prometu

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U CESTOVNOM PROMETU

Autocesta kao prometni sustav iziskuje stalni nadzor, upravljanje i informiranje korisnika, kako bi se i u trenucima incidentnih situacija, prometnog preopterećenja ili obavljanja radova na održavanju njome prometovalo sigurno. U tu svrhu uz autoceste je izgrađena složena infrastruktura, koju čini tehnologija, poznata pod zajedničkim nazivom “Inteligentni transportni sustavi” (Intelligent Transportation System, ITS), u svrhu poboljšanja sigurnosti na cestama, smanjenja zagađenja okoliša, uštede vremena, povećanja mobilnosti i produktivnosti te uštede proračunskih i privatnih sredstava.

Na autocestama u Republici Hrvatskoj uspostavljeni su informacijsko-komunikacijski sustavi koji su podijeljeni u dvije skupine:

A. Informacijski sustavi autocesta –  prometno – informacijski sustav, –  sustav daljinskog upravljanja i nadzora – koristi se samo u tunelima, –  sustav videonadzora autoceste, – sustav videodetekcije, – sustav naplate;

B. Komunikacijski sustavi –  telefonsko – pozivni sustav (SOS), –  sustav ozvučenja tunela i –  sustav radiodifuzije u tunelu.

Glavna integracija svih sustava autoceste odvija se u centrima za održavanje autoceste i kontrolu prometa (COKP), gdje su smještene centralne jedinice, odnosno centrale svih sustava postavljenih uz dionice autoceste.

 

Autoceste kojima upravlja HAC opremljene su najmodernijim sustavom za nadzor i upravljanje prometom. Na autocestama je uspostavljen automatski sustav nadzora i upravljanja prometom, a upravljanje i nadzor provodi se svakodnevno 24 sata iz Centara za upravljanje i kontrolu prometa (COKP).

 

Na svim autocestama korisnicima je na raspolaganju komunikacijski sustav za SOS intervencije. Duž cijele trase svake autoceste postavljeni su telefonski pozivni stupići putem kojih se u slučaju kvara ili nezgode obavještava i poziva u pomoć operatera u COKP-i.

Uspostavljen je sustav videonadzora u koji su povezane kamere. Video kamere omogućavaju prikaz situacije na monitorima u COKP-i, a imaju mogućnost automatske detekcije prometnih incidenata: zastoja, vožnje u suprotnom smjeru, očitovanja broja, vrste i brzine kretanja vozila. Detektorske petlje, s podacima automatskog video sustava, daju potpune podatke prometnoj centrali radi prevencije zastoja.

Promjenjiva signalizacija i mjerni uređaji instalirani su na svim mjestima mogućih izmjena uvjeta vožnje; na čvorovima, ispred tunela, u zonama vijadukata i mostova, u zonama česte pojave magle, ili pojačanog vjetra itd. Instalirane su mjerne stanice koje mjere meteorološke karakteristike okoline i stanje kolnika, čime omogućavaju trenutnu reakciju službe održavanja te automatsko prosljeđivanje informacije u vidu upozorenja ili ograničenja vozačima kroz sustav svjetlosne promjenjive signalizacije. U tunelima je sustavom radiodifuzije osigurano ostvarivanje radioveza između dvije ili više radiostanica unutar tunela i vanjskih radiostanica kao i za prijenos jednog ili više javnih radio programa, te davanje eventualnih obavijesti korisnicima, koji slušaju taj program unutar tunela. Sustav radiofuzije u tunelima ugrađuje se u tunele dulje od 1000 m. Omogućeno je korištenje mobilnih uređaja, a putnici se izvještavaju putem radio-prijemnika, i to na frekvenciji HR 2 – 98,2 MHz. Za davanje potrebnih informacija ili uputa korisnicima tunela, koji su zaustavljeni u tunelu radi nekog prometnog incidenta postavljen je sustav ozvučenja. Tehnologija prijenosa informacija i izrada korisničkih aplikacija omogućuje objedinjavanje informacijsko – komunikacijskih sustava, te središnju kontrolu Uprave poduzeća.

Autor teksta : D.Petrović

Link: www.hac.hr Hrvatske autoceste