Prometna Signalizacija

Sustavi za nadzor tunela

sustavi-za-nadzor-tunela

Današnje moderne cestovne prometnice, ne prežući više pred prirodnih i umjetnim preprekama omogućavaju sve veću i veću protočnost prometa te se shodno tomu povećavaju i brzine prometovanja. Iz istih razloga, tunel, kao specifični i esencijalni dio moderne cestovne prometnice mora udovoljavati vrlo viskom sigurnosnim kriterijima.

 

Čest je slučaj da nesreće u tunelima izazivaju strašne posljedice po učesnike u prometu u okruženju gdje i minimalni prekršaj-incident uzrokuje velike materijalne štete pa čak i gubitke ljudskih života. Stoga, posvećena je maksimalna pažnja ka postizanju visoke razine sigurnosti u samim tunelima. Shodno tomu tuneli se opremaju sustavima koji ispunjavaju određene norme za održavanje života poput sustava energetskog napajanja, sustav rasvjete (vidi poglavlje  →TUNELSKA RASVJETA) i sustav ventilacije te ostalim dodatnim sigurnosnim sustavima koji omogućavaju siguran i ugodan protok prometa kroz njih.

 

POPIS STANDARDNIH SUSTAVA KOJI SE UGRAĐUJU U TUNELE :

 

     • Sustav za opskrbu električnom energijom       • Sustav za ventilaciju       • Sustav za rasvjetu tunela       • Sustav za kontrolu kvalitete zraka       • Sustav za detekciju požara        • Sustav za video nadzor i automatsku video detekciju       • Sustav za promjenljivu prometnu signalizaciju       • Sustav za poziv u nuždi       • Sustav hidrantske mreže       • Sustav razglasa       • Sustav radiodifuzije       • Komunikacijski sustav za prijenos podataka.

 

Prethodno navedene sustave možemo podijeliti u 2 funkcionalna sloja :

 

  • oprema i kontrolni uređaja koji se nalaze u tunelu
  • centralni upravljački uređaji i računala koja se nalaze u komandnom centru (COKP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpuno integrirani sustavi nove generacije pogoduju jednostavnost upravljanja sustavima, te omogućuju interakciju između operatera i sustava koja se sada izvršava u jednoj lokaciji i preko jednog interfejsa – sučelja. U praksi, da bi se prethodno spomenuta interakcija između operatera i sustava mogla nesmetano odvijati potrebna su odgovarajuća hardverska i softverska rješenja.

 

Moderni softverski sustavi koji udovoljavaju izrečenim kriterijima moraju omogućavati :

 

• direktno upravljanje sa svim implementiranim sustavima;       • integraciju video nadzora u grafičko korisničko sučelje;       • implementacije interaktivnog vođenja kroz krizne situacije;       • evidenciju i analizu svih događanja u sustavu;       • automatizaciju procesa uzbunjivanja i prosljeđivanja važnih informacija ostalim          službama zaduženim za sigurnost       • simulacije i trening svih učesnika u procesu upravljanja.

 

 

Zbog kompleksnosti tematike te potrebne stručnosti i profesionalnosti, nudimo Vam pregled proizvoda i usluga renomiranih hrvatskih proizvođača :

 

http://www.telefon-gradnja.hr/index.php?page=products&id=7

 

www.exor.hr