Prometna Signalizacija

Sustavi naplate cestarina i parkinga

naplata-cestarine-i-parkinga

OPĆENITO

 

Porastom broja automobila na cestovnim prometnicama urbanih središta proporcionalno raste i potražnja za parkirnim mjestima. Primjenom informacijskih sustava u naplati i nadzoru parkiranja postignuto je idealno rješenje koje svojom jednostavnošću i brzinom te efikasnošću u potpunosti zadovoljava potrebe naplate i nadzora parkirališnih mjesta na parkiralištima i u garažama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudimo kratak prikaz promjera softwerskih paketa programa koja su u primjeni:

 

 • PLAĆANJE PARKIRANJA MOBILNIM TELEFONOM U HRVATSKOJ – SUSTAV “m-parking”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozač koji želi platiti parkiranje putem mobilnog telefona treba na svom mobilnom telefonu napisati SMS poruku (Slika 1.) koja sadrži registracijski broj vozila (bez razmaka i specijalnih znakova) za koje želi platiti parkiranje te ju poslati na m-parking broj odgovarajuće parking zone – parking zone u kojoj je parkirao svoje vozilo.

 

 

 

 

 

POTVRDA O IZVRŠENOM PLAĆANJU PARKIRANJA

 

Potvrda o izvršenom plaćanju stiže u obliku povratne SMS poruke na vozačev mobilni telefon (Slika 4.) sa svim podacima o plaćenom parkiranju (Slika 5.). Vozač je dužan sačuvati povratnu SMS poruku (Slika 6.) jer je ona dokaz o plaćenosti parkiranja za slučaj da je vozaču greškom izdana kazna od strane organizatora naplate i kontrole parkiranja.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA PLAĆANJA PARKIRANJA PUTEM MOBILNOG TELEFONA

 

Svaki kontrolor na ulici opremljen je WAP/GPRS mobilnim telefonom za kontrolu plaćanja parkiranja te prijenosnim računalom za izdavanje kazne.

Ukoliko vozilo nema istaknutu parkirnu kartu, kontrolor upućuje upit na bazu podataka HPU-e tako da upiše dio ili cijelu registracijsku oznaku parkiranog vozila (Slika 8.) kako bi provjerio  da li je parkiranje plaćeno putem mobilnog telefona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI & NEDOSTACI SUSTAVA “m-parking

 

Prednosti  za  korisnike/vozače:

         JEDINSTVEN SUSTAV PLAĆANJA ZA CIJELU HRVATSKU

–        korištenje usluge m-parking je jednako u svim gradovima Hrvatske, a brojevi parkirnih zona se lagano pamte (jedna zona = jedan broj)

         KORIŠTENJE USLUGE BEZ POSEBNE PRIJAVE ILI REGISTRACIJE

–        ako vozač ima mobilni telefon i korisnik je jednog mobilnog operatora u Hrvatskoj, korištenje usluge m-parking mu je dostupno bez posebne prijave ili registracije

         JEDNOSTAVNIJE I BRŽE PLAĆANJE PARKIRANJA

–        bez kovanica ili čip-kartica – vozač ne mora nositi kovanice ili razmjenjivati krupni novac u kovanice; vozač ne mora obnavljati čip karticu,

–        nema traženja i hodanja do parkirnog automata, kupnje karte, te povratka do vozila i isticanja karte na vjetrobransko staklo

         “DALJINSKO PLAĆANJE”

–        vozač ne treba biti u blizini vozila da bi platio parkiranje ili po isteku vremena plaćenog parkiranja produžio parkiranje

–        korisnik može platiti parkiranje za bilo koje vozilo u bilo kojem gradu (u kojem je uvedena m-parking usluga)

         “PODSJETNIK”

–        podsjetnik o isteku plaćenog parkiranja dolazi 5–10 minuta prije isteka vremena plaćenog parkiranja tako da korisnik može stići do svojeg vozila ili produžiti vrijeme parkiranja

         DOSTUPNOST m-parking USLUGE

–        usluga je dostupna 24 sata na dan / 7 dana tjedno što omogućuje vozaču plaćanje parkiranja i poslije vremena naplate (plaćanje parkiranja za slijedeći dan)

         SIGURNIJE PARKIRANJE

–        prilikom plaćanja parkiranja putem mobilnog telefona ne ističe se parkirna karta na vjetrobranskom staklu vozila, a time se ne daje do znanja o vremenu odsutnosti od vozila

 

 

Nedostaci  za korisnike/vozače:

         VOZAČI PLAĆAJU SLANJE SMS PORUKE

–        cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim cjenicima mobilnih operatora, dok se primljene poruke ne naplaćuju

         JEDNOM SMS PORUKOM MOGUĆE JE PLATITI 1 SAT PARKIRANJA

–        ukoliko vozač želi platiti parkiranje za 3 sata  i ako je to dozvoljeno u parkirnoj zoni u kojoj je parkirao vozilo, vozač mora poslati 3 SMS poruke (uzastopno ili po isteku plaćenog sata parkiranja)

 

 

 

Prednosti   za koncesionare:

         DODATNA MOGUĆNOST PLAĆANJA PARKIRANJA

–        uvođenjem ove inovativne i atraktivne mogućnosti plaćanja mnogi vozači će češće i urednije plaćati parkiranje. Urednijim plaćanjem će se smanjiti broj izdanih kazni, a time i troškovi za koncesionara.

         HRVATSKA PARKING UDRUGA

–        smanjenje troškova uvođenja m-parking sustava kroz zajedničko ulaganje u sustav putem Hrvatske parking udruge

–        smanjenje troškova održavanja m-parking sustava

–        zajednički rad na unapređenju sustava m-parking

         SMANJENJE OPERATIVNIH TROŠKOVA KONCESIONARA

–        smanjenjem korištenja kovanica na parkirnim automatima, smanjuju se troškovi zbog manje frekvencije pražnjenja parkirnih automata, brojanja i manipulacije s kovanicama

–        smanjenje potrebnog broja parkirnih automata a time i održavanja istih

         JEDNOSTAVNOST UVOĐENJA SUSTAVA m-parking

 

 

 

 

 

 

 

SUSTAV NAPLATE PARKIRANJA U GARAŽAMA m-garage

 

Sve prednosti koje ima m-parking koristi i sustav m-garage, ulaskom u garažu, korisnik dobiva parkirnu kartu s .jedinstvenim serijskim brojem.

Prije izlaska iz garaže, korisnik šalje SMS poruku tako da u sadržaj poruke unese serijski broj parkirne karte i pošalje .na m-garage broj: 8080

M-garage centar šalje korisniku povratnu SMS poruku – “potvrdu” kojom se potvrđuje plaćanje, nakon primitka potvrde, korisnik ima 15 minuta .za izlazak iz garaže.

Za izlazak iz garaže, korisnik treba umetnuti parkirnu kartu u izlazni automat ukoliko korisnik ne izađe iz garaže u 15 minuta, sustav šalje SMS poruku kojom obavještava korisnika o isteku vremena za izlazak

 

 

 

 

 

Ulaz u garažu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za plaćanje parkiranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda za plaćeno parkiranje

 

 

 

 

 

 

Potvrda za plaćeno parkiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izlazak iz garaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aplikacije [ Ticketing ] – Selmet Parking 1 i 2.

 

PROGRAM ZA PRAĆENJE PARKIRANJA  razvijen je u tvrtki SELMET  d.o.o. i uveden na nekoliko lokacija. Cilj je naplata pogrešnog ili nedozvoljenog parkiranja. Programsko rješenje uz uporabu ručnog terminala DAT400 omogućuje rad na terenu sa sljedećim funkcijama:

 

 • mogućnost korištenje istog DAT400 od više korisnika na terenu s kontrolom pristupa do podataka i funkcija programa lozinkama. Postoje tri nivoa korisnika: super korisnik, dispečer i operater.
 • opažanje parkiranih vozila bez parkirališne karte (država, registarska oznaka, datum, vrijeme, ulica, kućni broj) te naplata kazni
 • provjera postojećih parkirališnih karata
 • tiskanje računa za kaznu
 • memoriranje podataka izdatih računa
 • komunikaciju s PC-em
 • prijepis memoriranih kazni s DAT400 na PC i provjeru ispravnosti  prijepisa te
 • prijenos ulaznih podataka s PC-a na DAT400
 • ostale obrade (prijava korisnika, punjenje papira u printer, pregled statistike opažanja)
 • sistemske funkcije (brisanje podataka, promjena datuma i vremena, prikaz napunjenosti baterija, broja terminala, broja sektora, te podešavanje kontrasta na ekranu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardware DAT 400 je palm top integrirani terminal. Projektiran za rad u industrijskim uvjetima  kao i za rad u i iz vozila. Namjenjen je za prodaju iz vozila, akvizitersku prodaju kao i za bilo koje drugo područje gdje je potrebno ostaviti pisani trag o obavljenom poslu ili operaciji.

DAT 400 se sastoji od displaya, tipkovnice, integriranog matričnog pisača, laserskog scannera, kao i čitača magnetskih kartica. Terminal se napaja pomoću baterija kapaciteta 800mAh ili 1200mAh. Baterije je moguće promjeniti u toku rada jer interna baterija osigurava stalno napajanje za memoriju u kojoj su pohranjeni, kako podaci tako i program.

 

 

 

 

 

 

Integrirani matrični pisač, laserski scanner i čitač magnetskih kartica

 

Karakteristike:

 • CPU: Z80
 • Tipkovnica: 18 numeričkih ili 27 alfanumeričkih tipki
 • Display: 8 linija s 16 ili 20 znakova, 128×64 pixela, mogućnost podešavanja kontrasta, back-light. Mogućnost prikaza HR znakova na LCD-u.
 • Pisač: 24 ili 40 znakova u liniji, mogućnost ispisa u kopiji (na NCR papiru). Mogućnost ispisa HR znakova na pisaču.
 • Bar kod scanner: Dubina čitanja do 50 cm. EAN-8, EAN-13, Interleved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, UPC-A/B, Codabar, Code 128
 • Čitač magnetskih kartica: ISO 1 i ISO 2 track ili ISO 2 i ISO 3. Keyboard emulacija.
 • Radni uvjeti: Radna temperatura: 0 do +50 C, Skladištenje:-30 do +70C, Vlažnost: 0 do 80%, ne ukapljajuća. Pad s 1m na beton. EMI: FCC class B

Dimenzije: Dužina x širina x dubina: 295x106x82mm, Težina uređaja:760 do 850 g, Težina baterija:155 g

 

 

 

 

 

 

 

 • ·         Aplikacije [ Ticketing ] – Selmet Parking 2

Sustav je baziran na DAT400 / DAT500 terminalima s termalnim pisačem i bar kod čitačem. Ovo rješenje namijenjeno je naplati parkiranja na otvorenim parkiralištima. Budući da je riječ o integriranom rješenju seljenje na novu lokaciju je jednostavno, nema infrastrukturnih zahtjeva.

Prilikom ulaska na parkiralište operater na terminalu izdaje ticket, a u bar kodu je upisano datum i vrijeme ulaska vozila. Prilikom izlaska čitanjem bar koda sa ticketa i uspoređivanjem sa sistemskim vremenom izdaje se račun prema specifikaciji.

 

 

 

 

 

Prikaz aplikacije Selmet Parking 2

1.    Uključenje terminala Prilikom pritiska na tipku ON/OFF slijedi uključenje DAT400, a  na ekranu se pojavljuje pitanje za prijavu korisnika u sustav.

Početak rad  može uslijediti tek po uspješnoj prijavi. Postoje tri vrste korisnika:

 • operater osoba koja radi na terenu i izdaje ulaznice/račune
 • dispečer osoba koja je zadužena za nadgledanje rada operatera i obavljanje sistemskih poslova s   terminalom, promjena datuma, unos novih operatera i sl.
 • superkorisnik korisnik koji ima sva ovlaštenja za rad s terminalom

Dok se ne unese važeća lozinka nemoguće je raditi s terminalom. Po unesenoj važećoj lozinci dozvoljava se rad s terminalom. Također u zavisnosti o šifri pojedine operacije nisu dozvoljene svima.

 

Nakon uspješne prijave, u gornjem redu terminala imamo ime i prezime operatere, a u donjem redu postavljeno vrijeme i datum. Terminal je spreman za rad.

 • Pritiskom na tipku U1 registriramo ulaz vozila tj. operater vozaču daje ispis na kojem je zapisano vijeme ulaska vozila.
 • Pritiskom na tipku U2 registriramo izlaz vozila tj. vozač operateru daje karticju na kojoj je ispisano vrijeme ulaza vozila, operater očitava karticu i vozaču izdaje račun s obračunatim vremenom provedenim na parkiralištu.

Ove operacije su  te kojima se operater najčešće služi.

 

3. Glavni izbornik Ukoliko se na prethodnom menu-u pritisne tipka ESC/NO operater se prebacuje u glavni menu koji izgleda:

 • Pritiskom na tipku 1  vraćamo se u pretodni menu tj. na ulaz/izlaz vozila.
 • Pritiskom na tipku 2 ulazimo u mod rekapitulacije tj. mod pregleda prometa po operateru tj. po terminalu, operacija nije dozvoljena operaterima
 • Pritiskom na tipku 3 moguća je prijava novog operatera, npr. smjena operatera ili zamjena terminala.
 • Pritiskom na tipku 4 ulazimo u menu za sistemsko podešavanje.

 

4. Izbornik Ostalo

 • Pritiskom na tipku 1 moguće je promijeniti broj terminala, operacija nije dozvoljena operaterima.
 • Pritiskom na tipku 2 moguće je promijeniti cijenu parkiranja, operacija nije dozvoljena operaterima.
 • Pritiskom na tipku 3 moguće je unijeti/obrisati tj.pregledati operatere ili dispečere, operacija nije dozvoljena operaterima.
 • Pritiskom na tipku 4 moguće je upisati 5 linija teksta koji će se ispisivati na računu, operacija nije dozvoljena operaterima.
 • Pritiskom na tipku 5 moguće je napuniti papir,  operacija je dozvoljena svima.
 • Pritiskom na tipku 6 ulazi se u novi sistemski menu,  operacija je dozvoljena svima.

 

 

 

 

 

5. Izbornik Sistem

 • Pritiskom na tipku 1 moguće je obrisati podatke u terminalu, operacija nije dozvoljena operaterima.
 • Pritiskom na tipku 2 moguće je promijeniti sistemsko vrijeme u terminalu, operacija nije dozvoljena operaterima.
 • Pritiskom na tipku 3 moguće je vidjeti status baterija tj. napon baterija koji ne bi smio pasti ispod 6V, operacija je dozvoljena svima.
 • Pritiskom na tipku 4 moguće je promjeniti kontrast ekrana, operacija je dozvoljeno svima.

 

6. Dispečer 6.1. OPERACIJE KOJE TREBA IZVRŠITI NAKON PUNJENJA TERMINALA PROGRAMOM

 • unjeti/provjeriti broj terminala
 • unjeti/provjeriti cijene karata
 • unjeti/provjeriti operatere/dispečere
 • unjeti/provjeriti poruku koja se ispisuje na ulaznici/računu

6.2. OPERACIJE KOJE TREBA IZVRŠITI PRIJE DAVANJA TERMINALA OPERATERIMA

 • provjeriti status napunjenosti baterije, napon bi trebao biti cca. 6,3 V
 • provjeriti status napunjenosti papira
 • unjeti/provjeriti sistemski datum i vrijeme

6.3. OPERACIJE KOJE TREBA IZVRŠITI NAKON PREDAJE TERMINALA

 • provjeriti da li je terminal fizički oštećen
 • unosom svoje šifre napraviti pregled ukupnog prometa
 • napraviti pregled po pojedinom operateru
 • obrisati promet (memorija terminala je ograničena)

 

 

 

 

 

7. Operater 7.1. OPERACIJE KOJE SU NADLEŽNOSTI OPERATERA

 • izdavanje ulaze karte
 • izdavanje računa
 • podešavanje kontrasta
 • punjenje papira u terminal

 

 

NAPOMENA: Korišteni su materijali sa službenih stranica hrvatske parking udruge i tvrtke Zagrebparking (www.zagrebparking.hr) , Selmet (www.selmet.com) i Elektromodul (www.elektromodul.hr).