Prometna Signalizacija

Cestovne meterološke stanice

cestovne-meterološke-postaje

DEFINICIJA

Cestovna meteorološka postaja je uređaj za stalno prikupljanje podataka o meteorološkim uvjetima važnim za odvijanje prometa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆENITO

 

Cestovne meteorološke postaje otkrivaju i analiziraju potencijalno opasne situacije na

cesti i prenose potrebna upozorenja na promjenljive znakove ili druge uređaje za

obavještavanje sudionika u prometu. Prikupljeni podaci pomažu službama za održavanje i

gospodarenje cesta, posebice u zimskim uvjetima.

 

Cestovne meteorološke spostaje postavljaju se prema projektu i uputama proizvođača.

Meteorološke postaje postavljaju se za mjerenje podataka o vremenskim uvjetima na i

oko ceste. Mjerna postaja sastoji se od centralnog mikroprocesorskog uređaja te kolničkih

i atmosferskih osjetila.

 

Kolnička osjetila mjere:

 

• temperaturu površine unutrašnjosti kolnika,

• stanje vlažnosti površine kolnika,

• koncentracije soli na površini kolnika,

• prisutnost poledice, leda, mraza ili smrznutog snijega.

• atmosferska osjetila mjere:

• temperaturu i vlažnost zraka,

• vrst padalina (optički),

• prisutnost i intenzitet padalina,

• smjer i brzinu vjetra,

• vidljivost,

• visinu snijega.

 

Centralni mikroprocesorski uređaj prikuplja i obrađuje podatke s mjernih sondi i na

osnovi toga daje slijedeće signale:

 

• izračunatu točku smrzavanja na kolniku,

• potrebnu količinu sredstava za odleđivanje kolnika,

• upozorenje i alarm povećanog rizika prisutnosti poledice, leda, mraza ili smrznutog

snijega.

 

Centralni uređaj treba biti povezan s centrom za kontrolu prometa i imati mogućnost

upravljanja promjenljivim prometnim znakovima.

 

Mjerna postaja mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 

• jednostavna za montažu/demontažu i održavanje,

• napajanje iz mreže 220 V AC, 24 V, 12 V rezervno napajanje ili solarnom

energijom,

• visoka pouzdanost i točnost mjerenja,

• intervali zapisa informacija od 1-60 min i od 1 do 24 sata,

• indikacija pogreške,

• spremanje podataka i mogućnosti komunikacije s PC i daljinskom stanicom

(podstanicom),

• mogućnost umrežavanja uređaja,

• programska podrška za obradu, analizu i prikaz podataka u centru,

• pouzdanost funkcioniranja na temperaturi od -40° C do +60 °C,

• otpornost na vlagu i kišu,

• zaštita od prenapona,

 

Ormar mjerne postaje mora biti vodootporan, stupnja zaštite IP 54.

Atmosferska osjetila se ugrađuju na stup visine 4 do 5 m (npr. osjetila brzine i smjera

vjetra, temperature zraka).

 

Mjerni uređaj za određivanje prisutnosti, intenziteta i vrste padalina složen je od optičkog

i kapacitivnog osjetila. Na osnovi mjernih signala s osjetila i ugrađenih algoritama, uređaj

razlikuje slijedeća stanja: nema padalina, ima padalina (kiša, snijeg, tuča) te daje

informaciju o intenzitetu padalina. Instaliran je i algoritam za aproksimaciju visine

snijega. Isti uređaj daje kontinuirani signal koji je mjera za vidljivost (izražen mjerom od

50 – 2000 m). Uređaj radi na principu refleksije infracrvenoga zračenja.

Mjerilo brzine vjetra mjeri u opsegu 0,5 do 75 m/s, a smjer vjetra 0-360o. Mjerilo je

opremljeno grijačem za zimske uvjete rada.