Prometna Signalizacija

Informacijsko-komunikacijski sustavi u prometu

Izbornik INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U PROMETU sastoji se od sljedećih podkategorija:

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U PROMETU (UVOD) – informacije o informacijsko-komunikacijskim sustavima u cestovnom prometu u praksi (Inteligentni transportni sustavi ITS, informacijski sustavi, komunikacijski sustavi, informacijski sustav autocesta, komunikacijski sustav autocesta, centar za održavanje autoceste i kontrolu prometa COKP, kontrola prometa, komunikacijski sustav za SOS intervencije, promjenjiva signalizacija i mjerni uređaji, …)

BAZA CESTOVNIH PODATAKA (BCP) – informacije o Bazi cestovnoh podataka ( baza cestovnoh podataka BCP, definicija, upotreba, označavanje raskršć¦a, sustav označavanja, geodetski klin, adresiranje prometnica, definicija cestovne mreže, referentni sustav označavanja, čvorovi, linkovi ceste, označavanje čvora, prikupljanje i obrada podataka, ISOC, GIS tehnologija, …)

BROJILA PROMETA (MJERILA PROMETA)  informacije vezane za brojače prometa, mjerila prometa (razvoj brojenja prometa, načini brojenja prometa, automatska brojila prometa, propusnost prometnice, …)

CESTOVNE METEROLOŠKE POSTAJE – informacije vezane za cestovne meterološke postaje ( kolnička osjetila, mjerna postaja, količina padalina, vjetar, …)

SUSTAVI SPRJEČAVANJA POLEDICE – informacije vezane za sustave za spriječavanje poledice na kolniku (komponente sustava za spriječavanje poledice, mjerač protoka, visokonaponsko razvodni ormarić, spremnici, nadzor spremnika, tlačni nadzor, spremnik sa tekućinom, profil za raspršć¦ivanje, operacije za spriječavanje poledice, manualne operacije, daljinske operacije, automatizirane opreacije, proizvođaći sustava za spriječavanje poledice, …)

SUSTAVI NAPLATE CESTARINA I PARKINGA – informacije vezane uz informacijsko-komunikacijske sustave naplate cestarina i naplate parkinga.

SUSTAVI ZA NADZOR TUNELA  informacije vezane za sustave za nadzor tunela (sustav za nadzor tunela, Sustav za opskrbu električnom energijom, Sustav za ventilaciju , Sustav za rasvjetu tunela , Sustav za kontrolu kvalitete zraka, Sustav za detekciju požara  , Sustav za video nadzor i automatsku video detekciju , Sustav za promjenljivu prometnu signalizaciju , Sustav za poziv u nuždi , Sustav hidrantske mreže , Sustav razglasa , Sustav radiodifuzije , Komunikacijski sustav za prijenos podataka,  2 funkcionalna sloja , …)