Prometna Signalizacija

Horizontalna prometna signalizacija

HORIZONTALNA (VODORAVNA) SIGNALIZACIJA – sastoji se od sljedećih podkategorija: uzdužne oznake, poprečne oznake, ostale oznake, čiščenje horizontalne (vodoravne) prometne signalizacije.

UZDUŽNE OZNAKE – informacije vezane uz uzdužne oznake (puna linija, isprekidana linija, razdjelna linija, središnja linija, debljina pune linije, debljina isprekidane linije, vrste isprekidane linije, isprekidana linija 111, isprekidana linija 333, isprekidana linija 5 10 5, isprekidana linija 6 12 6, crta upozorenja, prijelaznice crte upozorenja, debljina linije na županijskim cestama, debljina linije na državnim cestama, debljina 12 cm, debljina 15 cm , debljina 20 cm, debljina linije na autcesti, rubna crta, crta upozorenja, širina središnje linije, širina rubne linije, dvostruka puna linija, dvostruka isprekidana linija, puna uzdužna linija, dvostruka isprekidana razdjelna crta, dvostruka kombinirana razdjelna crta, duljina preglednosti, iscrtavanje linija na cesti,bijele linije, žuta boja linije, …)

POPREČNE OZNAKE – informacije vezane uz poprečne oznake (crte zaustavljnja, zaustavne linije, debljina zaustavnih linija, STOP linija, STOP crta, puna crta zaustavljanja, isprekidana crta zaustavljanja, kose crte, kosnici, graničnik, pješački prijelaz, dimenzije pješačkog prijelaza, prijelaz biciklističke staze, označavanje biciklističke staze, pješačka staza, pješačka zona, obilježavanje pješačke staze, …)

OSTALE OZNAKE – informacije vezane uz strelice, natpise na kolniku, prometne otoke, parkirališna mjesta, jednosmjerne strelice, dimenzije jednosmjerne strelice, dimenzije dvosmjerne strelice, trosmjerne strelice, površina jednosmjernih strelica, površina dvosmjernih strelica, polja za usmjeravanje prometa, prometni otoci, površina prometni otoci, crte usmjeravanj prometa, natpisi na kolniku, natpisi na cesti, STOP natpis, BUS natpis, oznaka BUS, BUS stajalište, autobusno stajalište, TRAM, tramvajsko stajalište, natpis TAXI, oznaka TAXI, površina oznaka na koliniku, oznaka ŠKOLA, natpis ŠKOLA, natpisi mjesta, ozbnačavanje autobusno stajalište, označavanje pješački prijelaz u blizini škole, označavanje parkirališta, označavanje parkirališnog mjesta, parking mjesto, parkirališno mjesto, dimenzije parkinrališnog mjesta, vrste parkirališta, širina parking mjesta, duljina parking mjesta, parkirališno mjesto za invalide, oznaka invalida, parking invalidi, širina parkinga za invailde, uzdužno pariranje, poprečno parkiranje, koso parkiranje, debljina linije parkirališnog mjesta, boja za parkirališta, obilježavanje ležećih policajaca, obilježavanje naprava za smirivanje prometa, evakuacijska crta tunela.

ČIŠČENJE HORIZONTALNE (VODORAVNE) PROMETNE SIGNALIZACIJE – osnovne informacije o tehnologiji čišćenja i uklanjanja horizontalne (vodoravne) prometne signalizacije.