Prometna Signalizacija

Uzdužne oznake

uzdužne oznake

DEFINICIJA UZDUŽNIH OZNAKA NA KOLNIKU

Pod UZDUŽNIM OZNAKAMA NA KOLNIKU podrazumijevaju se crte obilježene paralelno sa osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina uporabe kolničke površine.

RAZDJELNA CRTA – služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja

RUBNA CRTA – označava rub vozne površine kolnika

CRTA UPOZORENJA – služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte.

 

PODJELA UZDUŽNIH OZNAKA NA KOLNIKU

UZDUŽNE OZNAKE jesu :

• RAZDJELNE CRTE • RUBNE CRTE • CRTE UPOZORENJA

Širina uzdužnih crta na kolniku smije iznositi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta 10 cm.

Širina rubne i razdjelne crte je iste širine.

 

ŠIRINA SREDIŠNJE RAZDJELNE CRTE PREMA ŠIRINI KOLNIKA

 

UZDUŽNE CRTE NA KOLINIKU izvode se kao :

PUNE CRTE ISPREKIDANE CRTE DVOSTRUKE CRTE RUBNE CRTE. PUNA UZDUŽNA CRTA (RAZDJELNA I RUBNA)

Puna uzdužna crta označuje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti -slika H01.

H01

ISPREKIDANA UZDUŽNA CRTA

 

Isprekidana uzdužna crta može biti :

• isprekidana razdjelna crta • kratka isprekidana crta • široka isprekidana crta • crta upozorenja

Isprekidana razdjelna crta dijeli kolničku površinu na prometne trake – slika H02.

H02

Široka isprekidana crta služi kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskrižju na cestama izvan naselja i najmanje je širine30 cm.

Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte – slika H03.

H03

 

Kratka isprekidana crta služi kao razdjelna crta na prilaznim krakovima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za odvajanje trakova za vozila javnog prijevoza putnika – slika H04.

H04

 

Dvostruka razdjelna crta može biti :

• dvostruka puna crta • dvostruka isprekidana crta • dvostruka kombinirana crta.

 

Dvostruka puna razdjelna crta označava zabranu prelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila – slika H05 :

• s dva ili više prometnih traka za svaki smjer • s neparnim brojem prometnih trakova ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera • u tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m • na objektima • ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoliš ceste.

H05

 

Dvostruka isprekidana razdjelna crta služi za obilježavanje prometnih traka s izmjenjivim smjerom kretanja na kojima je promet upravljan prometnim svjetlima – slika H06.

H06 Dvostruka kombinirana crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja – slika H07.

H07

 

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti jednom ili dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana.

Za utvrđivanje duljine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85% vozila ili računska brzina ako je njezina vidljivost veća.

Duljina preglednosti (M) utvrđuje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi :

 

 

Pri određivanju duljine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosi1.0 m, a visina predmeta1.1 m.

Punoj razdjelnoj crti treba prethoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:

 

Označavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica (H26) koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

H26

 

 

DODATAK : TEHNOLOGIJE ISCRTAVANJA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE (LINIJA)

 

 

Detalji o izvođenju horizontalne signalizacije možete pogledati na stranicama jednog od najpoznatijih europskih pa i svjetskih proizvođača strojeva  za iscrtavanje horizontalne signalizacije : OVDJE .