Prometna Signalizacija

Poprečne oznake

pješački-prijelaz

DEFINICIJA I PODJELA

POPREČNE OZNAKE – su oznake na kolniku koje se obilježavaju punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova te su s obzirom na kut pod kojim ih vozač vidi šire od uzdužnih oznaka.

 

 

POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU :

  • CRTE ZAUSTAVLJANJA
  • KOSE CRTE
  • GRANIČNICI
  • PJEŠAČKI PRIJELAZI
  • PRIJELAZI BICIKLISTIČKE STAZE.

CRTE ZAUSTAVLJANJA

Poprečne pune crte zaustavljanja – na križanjima i drugim cestama moraju biti povučene tako da vozač vozila nad raskrižjem ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko tih raskrižja i tih cesta.

Puna crta zaustavljanja – označava mjesto na kojemu vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ STOP. (slika H11).

Poprečne isprekidane crte  zaustavljanja– na raskrižju označavaju križanje s cestom koja ima prednost prolaza, moraju  biti povučene tako da udovoljavaju uvjetima u svezi s preglednošću kao i poprečne pune crte.

Isprekidana crta zaustavljanja – označuje mjesto na kojemu vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska. Ispred crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja.

H12

Umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaska, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu.

 

Znak »raskrižje s cestom s prednošću prolaska« (B01) označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik istostranična trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema dolje.

 

 

KOSE CRTE

KOSE CRTE – označuju mjesto otvaranja izlaznoga traka (slika H14) i zatvaranja ulaznog traka (slika H15) na autocesti i brzoj cesti.

Također služe i za označavanje otvaranja i zatvaranja prometnog traka namijenjenog vozilima javnog prijevoza putnika.

Znak »otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C88) i znak »zatvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C89) označuje mjesto na kojem se otvara ili zatvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

 

GRANIČNIK

GRANIČNIK – označava mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet.

PJEŠAČKI PRIJELAZ

PJEŠAČKI PRIJELAZ – označava dio površine kolnika namijenjenog prijelazu pješaka (H18).

Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili reflektirajućim oznakama.

Kad je na kolniku označen pješački prijelaz, on također mora biti obilježen prometnim znakom C02 i znakom A33 (oblježen pješački prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima).

Na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u neposrednoj blizini škole mora stajati natpis “ŠKOLA”.

Znak “djeca na cesti” (A34) označuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta). Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije

 

 

PRIJELAZ BICIKLISTIČKE STAZE

PRIJELAZ BICIKLISTIČKE STAZE – je dio površine kolnika namjenjen isključivo za prijelaz biciklista (H19).

 

Oznaku na kolniku koja označava BICIKLISTIČKU STAZU, prate sljedeći znakovi :

 

                  znak “biciklisti na cesti” (A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili

                     blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze;

 

 

znak “biciklistička staza” (B46) označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a

zabranjeno je kretanje drugim vozilima;

 

Znak “pješačka i biciklistička staza” (B48) označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pjašaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu. Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste.

 

ČL