Prometna Signalizacija

Ostale oznake

ostale oznake

DEFINICIJA I PODJELA

Za OZNAKE NA KOLNIKU mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolnika, a ako su ako oznake na kolniku upotrijebljene kovisnke glave, one ne smiju biti više od 1.5 cm iznad razine kolnika.

U OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU ubrajaju se:

 • STRELICE
 • POLJA ZA USMJERAVANJE PROMETA
 • CRTE USMJERAVANJA PROMETA
 • NATPISI
 • OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PROMETNIH POVRŠINA ZA POSEBNE NAMJENE
 • OZNAKE ZA OBILJEŽAVANJE MJESTA ZA PARKIRANJE
 • UZDUŽNE OZNAKE NA PREDMETIMA UZ RUB KOLNIKA.

 

STRELICE

STRELICE – su oznake na kolniku kojima se obilježava obavezan smjer krteanja vozila, u slučaju ako  su obilježene u prometnom traku obrubljenom punom crtom.

Ako su obilježene u prometnom traku obrubljenom isprekidanom crtom – obavještavaju vozače o namjeni prometnih trakova.

STRELICAMA  – se može označiti:

 • Jedan smjer (slika H20)
 • Dva smjera (kombinirana) slike H21 i H22.
 • Prestrojavanje na dva bliža križanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvoga križanja na koje je zabranjeno skretati u naznačenim smjerovima (slika H23)
 • Smjer kretanja u garažama (slika H24)
 • Skretanje prometa (slika H25)
 • Najava završetka pretjecanja (slika H26)

 

POLJA ZA USMJERAVANJE PROMETA

POLJA ZA USMJERAVANJE PROMETA – označavaju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Situacije namjene polja za usmjeravanja prometa :

 • Između dva traka sa suprotnim smjerovima (slika H27)
 • Između dva traka s sitim smjerovima (slika H28)
 • Na mjestu otvaranja posebne trake za skretanje (slika H29)
 • Ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova (slike H30, H31 i H32)
 • Na ulaznom kraku na autocesti ili broj cesti (slika H33)
 • Na izlaznom kraku autoceste ili brze ceste (slika H34).

 

CRTE USMJERAVANJA PROMETA

CRTA USMJERAVANJA PROMETA – označava mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima.

CRTE USMJERAVANJA – mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (slika H35), za oblikovanje prepreke na rubu ceste (slika H36) te za označavanje promjene korisne površine kolnika (slika H37).

 

NATPISI

NATPISI – daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti

U NATPISE na kolniku spadaju oznake :

 • “STOP”
 • “BUS”
 • “TRAM”
 • “TAXI”
 • “ŠKOLA”
 • “VLAK”
 • Nazivi mjesta
 • Ograničenja brzine.

Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti prometni znakovi (slika H45, H46 i H47).

 

OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PROMETNIH POVRŠINA ZA POSEBNE NAMJENE

OZNAKE ZA OZNAČAVANJE PROMETNIH POVRŠINA ZA POSEBNE NAMJENE – služe za obilježavanje mjesta isključivo za :

 • Autobusna stajališta (slika H51, H52 i H53)
 • Taksi vozila (slika H54)
 • Pješačkog prijelaza u blizini škole (H55)
 • Mjesta namijenjena isključivo osobama s invaliditetom (slika H56)
 • Mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (slika H57 i H58)
 • Obilježavanje biciklističkih i pješačkih staza (slika H59).

 

OZNAKE ZA OBILJEŽAVANJE MJESTA ZA PARKIRANJE

OZNAKE ZA OBILJEŽAVANJE MJESTA ZA PARKIRANJE – služe za označavanje prostora za parkiranje.

PARKIRANJE  u odnosu na rub kolnika može biti :

 • UZDUŽNO PARKIRANJE (slika H60)
 • KOSO PARKIRANJE (slika H61)
 • OKOMITO PARKIRANJE (slika H62).

Vidi poglavlje →OPREMA PARKIRALIŠTA.

 

UZDUŽNE OZNAKE NA PREDMETIMA UZ RUB KOLNIKA

UZDUŽNE OZNAKE NA PREDMETIMA UZ RUB KOLNIKA dijele se na:

 

 • BIJELE TOČKE UZ VANJSKU STRANU RUBNE CRTE – služe da sudionicima u prometu pokažu ocjenu vidljivosti u magli.

Veličina bijelih točaka koje se ucrtavaju na kolnik je 200×40 cm,a razmak je 35 m (H63).

 • OBILJEŽAVANJE NAPRAVA ZA SMIRIVANJE PROMETA – služe da sudionike u prometu upozore na blizinu naprava za smirivanje prometa ,tj. umjetnih izbočina na kolniku (slika H64) i uzdignutih ploha (H65).

 

Također moguće je označavanje i znakom K07 u valjkastom obliku koje se izvodi s lijeve i desne strane konika u ravnini s napravom za smirivanje prometa (vidi sliku ispod).

 

 • ELEMENTI KONSTRUKCIJE I OPREME JAVNIH CESTA – služe da sudionike u prometu upozore na blizinu stalne prepreke unutar mjera prometnih profila.

Označavaju se : crveno- bijelom bojom ,ako se radi o mjerama unutar prometnoh profila.

Označavaju se : crno-bijelom bojom , ako se radi o mjerama slobodnog profila (H66).

 

 • EVAKUACIJSKA CRTA TUNELA – nalazi se na oblozi tunela i označava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila i to crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002). (H67)

 

Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se  tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.

 

 

DODATAK: Standardi površina oznaka na kolniku

 

Red.broj

Naziv oznake

Jedinica mjere

Površina oznake

1. Strelica jednosmjerna 5m

Kom.

1.50 m²

2. Strelica jednosmjerna 7.5m

Kom.

2.00 m²

3. Strelica dvosmjerna 5m

Kom.

2.60 m²

4. Strelica dvosmjerna 7.5m

Kom.

4.00 m²

5. Natpisi-slova 1.60m

Kom.

0.80 m²

6. Natpisi-slova 4.0m

Kom.

2.00 m²

7. Oznaka BUS (standard)

Kom.

15.00 m²

8. Oznaka TAXI (standard)

Kom.

5.00 m²

9. Parkirališta

Kom.

1.50 m²