Prometna Signalizacija

Zakoni i pravilnici

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)

  Originalni  link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_11_119_3451.html   MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I..

24/05/2013

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13)

Originalni link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_84_1790.html   HRVATSKI SABOR 1790 Na temelju članka 89. Ustava..

24/05/2013

Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta (NN 73/03)

Originalni link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_05_73_875.html MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA 875 Na temelju..

13/05/2013

Naputak o prometno-tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vođenje prometa (NN 54/03)

Originalni link: Naputak o prometno-tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vođenje prometa (NN 54/03). Na temelju..

13/05/2013

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02)

Originalni link: Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02). MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA 1455 Na..

13/05/2013

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)

Originalni link: Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11)..

13/05/2013